1001 Duygu (Emotions project)

TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında 2023-2026 yılları arası desteklenen 123K514 no.lu Duygu Sözcüklerine Büyük Veri, Derlemsel ve Deneysel Yaklaşımlar başlıklı projeye ait websitesidir. Proje Prof. Dr. Engin ARIK tarafından yürütülmektedir. 

PROJE ÖZETİ

Büyük Veri, derlem ve deneysel yöntem ve yaklaşımları kullandığımız bu araştırmada oldukça eklemeli bir dil olan Türkçede, korkmak, kızmak, üzülmek gibi duygu sözcüklerinin günlük dilde anlamlarını ve kullanımlarını araştıracağız. Veriler, 1) sosyal medyadan ve 2) deneysel düzeneklerden alınacaktır. 1) 2019 sonundan 2022 sonuna kadar 36 ay boyunca Twitterdan veri toplandı. Bu twitlerin her birinde 18 duygu sözcüğünden en az birinin herhangi bir çekimli hali yer alacaktır. Toplam sosyal medya verisi yaklaşık 2 milyon twitten oluşacaktır. 2) Her birine anadili Türkçe olan yetişkin 50’si kadın 100 kişinin katılacağı 5 çalışma dizayn edeceğiz. Çalışma 1’de katılımcılar bildikleri duygu sözcüklerini listeleyecekler, 2’de duygu sözcükleri ile 18 kök duygu sözcükleri ile bağlantılı olduklarını düşündükleri sözcükleri listeleyecekler, 3’de 54 olumlu ve olumsuz duygu sözcüğünü 5’li Likert ölçeği yardımıyla günlük yaşamlarında kullanım sıklıklarını puanlayacaklar, 4’te kendilerine verilen 54 olumlu ve olumsuz duygu sözcüğü ile tümceler üretecekler ve 5. çalışmada 54 duygu sözcüğünün 5’li Likert ölçeği yardımıyla negatif-pozitif skalasında puanlayacaklardır. Bu çalışmaların her birinde en az 100 katılımcı yer alacaktır. Twitterdan el ettiğimiz veriyi n-grams ve entropi gibi hesaplamalı ve eşdizim ve log-likelihood gibi derlemsel yöntemlerle analiz edeceğiz. Deneylerden elde ettiğimiz veriyi ise, veri tipine bağlı olarak, parametrik tekrar ölçümlü ANOVA ve regresyon analizleriyle ve parametrik olmayan Friedman gibi testlerle çözümleyeceğiz. Bildiğimiz kadarıyla, bu proje duygu araştırmalarında çoklu disiplinlerarası yöntemleri kullanan ilk araştırmalardan birisidir. Sonuçlar, günlük yaşamda duyguların kavramsallaştırılmasına ve kullanımına ışık tutarak duygu sözcüklerinin ve ifadelerinin dil, kültür ve sağlık ilişkisinde yapılacak yeni araştırmaların yolunu açacaktır.  

PROJE EKİBİ

Prof. Dr. Engin ARIK

Doç. Dr. M. Akif GÜZEL

Doç. Dr. Hande KAYNAK ÇELİK

Dr. Beril TEZELLER ARIK

Öykü AYDIN

Büşra Nur ORAN

Kardelen GÜLER

Didar KEMER

Hamide Beyza MUHTAROĞLU

Nergiz Simay TORUN

Zehra AYATA

...


Bizi takip edin @duygusozcukleri