Engin Arik, Ph.D.

My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences.

In my research, I use experimental, corpus, and computational methods. I am currently interested in

 • Space-time-language-cognition

 • Conceptualization and other wonders

 • Basic linguistics research

 • Applied psycholinguistics

 • Higher education

 • Bibliometrics of social sciences and humanities

İlgi alanlarım dilbilim, psikoloji ve bilişsel bilimler arasındadır.

Araştırmalarımda, deneysel, derlem ve hesaplamalı yöntemler kullanıyorum. İlgi alanlarım arasında

 • Uzam-zaman-dil-biliş

 • Kavramsallaştırma (ile ilgili şeyler)

 • Temel dilbilim araştırmaları

 • Uygulamalı psikodilbilim

 • Yükseköğretim

 • Sosyal ve insani bilim dallarının bibliyometrik analizleri