Engin Arik, Ph.D.

My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences. 

In my research, I use experimental, corpus, and computational methods. I am currently interested in 

İlgi alanlarım dilbilim, psikoloji ve bilişsel bilimler arasındadır. 

Araştırmalarımda, deneysel, derlem ve hesaplamalı yöntemler kullanıyorum. İlgi alanlarım arasında