About me/Hakkımda

About me

I earned a PhD in Linguistics from Purdue University, West Lafayette, IN, in 2009, an MA in Linguistics from University of Amsterdam in 2003, and a BA in Psychology from Koc University, Istanbul in 2001. 
My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences. 


In my research, I use experimental, corpus, and computational methods. I am currently interested in 
 • Space-time-language-cognition 
 • Conceptualization and other wonders
 • Basic linguistics research
 • Applied linguistics
 • Higher education
 • Bibliometrics of social sciences and humanities

My publications can be found here. A detailed CV is here

Hakkımda

Doktora derecemi ABD'de Purdue Üniversitesi Disiplinlerarası Dilbilim'de 2009 yılında, master derecemi Amsterdam Üniversitesi Dilbilim'de 2003 yılında ve Lisans derecemi Koç Üniversitesi Psikoloji'de 2001 yılında aldım. İlgi alanlarım dilbilim, psikoloji ve bilişsel bilimler arasındadır. 


Araştırmalarımda, deneysel, derlem ve hesaplamalı yöntemler kullanıyorum. İlgi alanlarım arasında 
 • Uzam-zaman-dil-biliş 
 • Kavramsallaştırma (ile ilgili şeyler)
 • Temel dilbilim araştırmaları
 • Uygulamalı dilbilim
 • Yükseköğretim
 • Sosyal ve insani bilim dallarının bibliyometrik analizleri

Yayınlarımın listesi buradan, güncel özgeçmişim buradan erişilebilir.