About me/Hakkımda

About me

I earned a PhD in Linguistics from Purdue University, West Lafayette, IN, in 2009, an MA in Linguistics from University of Amsterdam in 2003, and a BA in Psychology from Koc University, Istanbul in 2001. 
I was a visiting scholar at Purdue University between September 2013-September 2014. In 2016, I was appointed as an associate professor by the Interuniversity Board in Turkey. My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences. Currently I am teaching at Purdue and residing in West Lafayette, IN.


I am currently interested in 
 • Space-time-language-cognition (from typological and multimodal perspectives)
 • Basic linguistics research
 • Applied linguistics
 • Higher education
 • Bibliometrics of social sciences and humanities
 • Conceptualization and other wonders

I am the author of "A crosslinguistic study of the language of space: Sign and spoken languages" (CSP, 2010) acquired by 700+ libraries worldwide. I am the sole editor of the following books: "Current directions in Turkish Sign Language research" (CSP, 2013) acquired by 400+ libraries worldwide, 
"New research into applied linguistics and language learning" (2013), and New research into language teaching, learning and assessment" (2015). I am also one of the authors of "Turkish Sign Language Grammar" (2015). I edited a book, Research on Turkish Sign Language (Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Çalışmaları (2016), in Turkish), which has 21 articles from a variety of fields including linguistics, psychology, education, audiology, and computer science. We published "Turkish Sign Language Grammar" (2017) (Dikyuva, Makaroğlu, & Arik). I just published a book, The Language of Love (2017) (Aşkın Dili), which approached the words related to love in Turkish from a variety of linguistic and psychological approaches.

Other than these 8 books, so far, I have published around 27 book chapters, 23 journal articles, and 15 book reviews. 


(SSCI/A&HCI: # of publications=15, cited by 63 times)


I have taught the following courses:

 • Research methods and statistics III
 • Psychological measurement and assessment
 • Data analysis
 • Introduction to psychology I, II
 • Psycholinguistics
 • Language and cognitive development and disorders
 • Systems in psychology
 • Neuroscience of language and cognitive disorders
 • Child language
 • Introduction to linguistics
 • Comparative language analysis
 • Text production and analysis
 • Mindfulness and positive psychology

Hakkımda

Doktora derecemi ABD'de Purdue Üniversitesi Disiplinlerarası Dilbilim'de (Purdue fellowshipleri ile) 2009 yılında, master derecemi Amsterdam Üniversitesi Dilbilim'de (İşaret Dilbilimi altalanı) 2003 yılında ve Lisans derecemi Koç Üniversitesi Psikoloji'de (üstün başarı bursu) 2001 yılında aldım. 2013 Eylül - 2014 Eylül arasında Purdue Üniversitesi'nde post-doc/misafir bilim insanı olarak bulundum. 2016'da Üniversitelerarası Kurul'dan doçentliğimi aldım. İlgi alanlarım dilbilim, psikoloji ve bilişsel bilimler arasındadır. Şu an ABD'de (West Lafayette, IN) yaşıyorum, Purdue'da ders veriyorum.

İlgi alanlarım arasında 
 • Uzam-zaman-dil-biliş (tipolojik ve çoklu iletişim işlemeleri bakış açılarıyla)
 • Temel dilbilim araştırmaları
 • Uygulamalı dilbilim
 • Yükseköğretim
 • Sosyal ve insani bilim dallarının bibliyometrik analizleri
 • Kavramsallaştırma (ile ilgili şeyler)
Yazarı olduğum "A crosslinguistic study of the language of space: Sign and spoken languages" (2010) başlıklı kitap dünya çapında 700'den fazla kütüphanededir. Türkiye'de 40 civarında üniversite kütüphanesinin bu kitaba erişime var. "Current directions in Turkish Sign Language research" (2013) başlıklı ve dünya çapında 400'den fazla kütüphanede bulunan, içinde 11 makalenin yer aldığı kitabın tek editörüyüm. "New research into applied linguistics and language learning" (2013) başlıklı 11 makale içeren kitabın tek editörüyüm. "New research into language teaching, learning and assessment" (2015) başlıklı 12 makale içeren kitabın tek editörüyüm. Ayrıca, "Türk İşaret Dili Dilbilgisi" (2015) kitabı yazarlarından birisiyim. Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Çalışmaları (2016) başlıklı 21 makale içeren kitabın tek editörüyüm. Bu kitapta dilbilim, psikoloji, eğitim, odyoloji ve bilgisayar bilimleri gibi farklı alanlardan makaleler yer almaktadır. "Turkish Sign Language Grammar" (2017) başlıklı kitabımız çıktı (Dikyuva, Makaroğlu, & Arik). Ayrıca, Türkçedeki aşk sözcüklerini çeşitli dilbilimsel ve psikolojik açılardan analiz ettiğim Aşkın Dili (2017) isimli kitabı yeni yayınladım.

Bu 8 kitap dışında, şimdiye kadar, 27 kitap bölümü, 23 dergi makalesi ve 15 kitap incelemesi yayınladım. 

(SSCI/A&HCI: yayın sayısı=15, atıf sayısı=63)


Şimdiye kadar verdiğim dersler:

 • Araştırma Yöntemleri ve İstatistik III
 • Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Psikolojiye Giriş I, II
 • Psikodilbilim / Dil psikolojisi
 • Dil ve Düşünce Gelişimi ve Bozuklukları
 • Psikolojide Sistemler / Psikoloji Tarihi
 • Dil ve Düşünce Bozuklukları Sinirbilimi
 • Çocuk Dili / Dil Gelişimi
 • Dilbilime Giriş
 • Karşılaştırmalı Dil Analizi
 • Metin Üretimi ve Analizi
 • Farkındalık ve Pozitif Psikoloji