My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences. 

In my research, I use experimental, corpus, and computational methods. I am currently interested in 
 • Space-time-language-cognition
 • Conceptualization and other wonders
 • Basic linguistics research
 • Applied linguistics
 • Higher education
 • Bibliometrics of social sciences and humanities

İlgi alanlarım dilbilim, psikoloji ve bilişsel bilimler arasındadır. 

Araştırmalarımda, deneysel, derlem ve hesaplamalı yöntemler kullanıyorum. İlgi alanlarım arasında 
 • Uzam-zaman-dil-biliş 
 • Kavramsallaştırma (ile ilgili şeyler)
 • Temel dilbilim araştırmaları
 • Uygulamalı dilbilim
 • Yükseköğretim
 • Sosyal ve insani bilim dallarının bibliyometrik analizleri