About me

Currently, I am a visiting scholar at Purdue University and assistant professor of psychology at Dogus University, Istanbul.
 
I earned a PhD in Linguistics from Purdue University, West Lafayette, IN, in 2009, an MA in Linguistics from University of Amsterdam in 2003, and a BA in Psychology from Koc University, Istanbul in 2001. My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences.

I am interested in expressions and conceptualizations of space and time in spoken and signed languages. My publications / presentations are mainly on spatio-temporal language and cognition and language documentation in several signed and spoken languages. 

Currently, I am applying a variety of methods from behavioral tasks to language production including grammaticality and acceptability judgments to vignette descriptions to narratives.

I am also interested in higher education and bibliometrics of social sciences and humanities.

of space: Sign and spoken languages" (CSP, 2010) and the editor of "Current directions in Turkish Sign Language research" (CSP, 2013) and "New research into language learning, teaching and assessment" (2 volumes, MacroWo
rld, in press). 

This website presents my CV, books, publications, presentations, timeline, citations, lab, dissertation, collaborators, Google Scholar, and ResearcherID in addition to TIDBIL (a TUBITAK project) and Turkish Sign Language bibliography. There is also some info about my leisure activities (paintings!).Hakkımda

Şu an Purdue Üniversitesi'nde misafir bilim insanı olarak bulunmaktayım ve Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünde yardımcı doçentim.

Doktora derecemi ABD'de Purdue Üniversitesi Disiplinlerarası Dilbilim'de (Purdue fellowshipleri ile) 2009 yılında, master derecemi Amsterdam Üniversitesi Dilbilim'de (İşaret Dilbilimi altalanı) 2003 yılında ve Lisans derecemi Koç Üniversitesi Psikoloji'de (üstün başarı bursu) 2001 yılında aldım. İlgi alanlarım dilbilim, psikoloji ve bilişsel bilimler arasındadır.

İlgi alanlarım arasında konuşma ve işaret dillerinde uzay-mekan ve zaman kavramsallaştırılması ve anlatımları yer almaktadır. Yayınlarım / sunuşlarım çeşitli konuşma ve işaret dillerinde uzay-mekan ve zamansal dil ve biliş alanını ve dil dokümantasyonunu kapsamaktadır.

Şimdiki araştırmalarımda davranışsal/deneysel yöntemler, dilbilgisellik yargıları ve kabuledilebilirlik yargıları, resim/film anlatımları ve kısa anlatımlar gibi çeşitli yöntemleri kullanmaktayım. 

Yüksek öğretim ile sosyal bilimler ve insani bilimlerin bibliyometrik veri analizleri ile de ilgileniyorum.

2010 yılında "A crosslinguistic study of the language of space: Sign and spoken languages" (CSP)* başlıklı kitabın yazarı ve 
"Current directions in Turkish Sign Language research" (CSP) başlıklı kitabın yazarı ve 2013 yılında yayımlanacak 2 cilt "New research into language learning, teaching and assessment" (MacroWorld) kitaplarının tek editörüyüm. 

Bu websitesinde özgeçmişim, kitaplarım, yayınlarım, bilimsel sunuşlar, yıllara göre çalışmalarım, atıflarım, labım, doktora tezim, işbirliği yaptığım kişiler, Google Scholar, ve Resea
rcherID ile bir TÜBİTAK projesi olan TIDBIL ve and Türk İşaret Dili Kaynakçası hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca boş vakitlerimi değerlendirme şekillerim hakkında da bilgi bulabilirsiniz (tablolarım!).