Derleme kitap / Edited book

posted Mar 22, 2016, 4:50 AM by Engin Arik
Arik, E. (Editor, 2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları [Research on Turkish Sign Language]. Istanbul: Koç University Press. with 21 articles on Turkish Sign Language!
Comments