Arik & Nuhbalaoglu (2014) added

posted Sep 4, 2014, 4:36 AM by Engin Arik
Arik, E. & Nuhbalaoğlu, D. (2014, May). Türk İşaret Dili’nde hareket tarzının ifade ediliş biçimleri. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 8-9 Mayıs 2014, Sakarya, Turkey. 
Comments