Yayınlar: Nicelik ve Nitelik

posted Dec 2, 2013, 8:50 AM by Engin Arik
Yayınların nicelik ve niteliklerini değerlendirmenin bir şekli yayının yer aldığı derginin saygın veritabanlarında yer alıp almamasıdır. Bu nedenle veritabanları açısından şu an en saygın olan ve benzer çalışmaların da yürütüldüğü Thomson Reuters'ın Web of Knowledge SCI, SSCI, A&HCI veritabanlarında yer alan tam makaleler üzerinden çalışmamın 'akademik çalışma' kısmını yürüttüm. Ayrıca yayının başka benzer yayınlardan da atıf alması beklenir. 

Bu nedenle açıklaması dosyada yer alan EA Yayın Etki Faktörü hesaplaması yaptım ve buna göre de değerlendirdim. Asıl sıralamayı da bu açıdan yaptım. (Tabii başka türlü de çalışmalar yapılabilir ama ben benzer çalışmaları takip ederek bu açıdan baktım. YÖK, ULAKBİM vs. gibi kuruluşlar da bu açıdan bakabiliyor.)

Sonuçlardan da görülebileceği gibi gayet mantıklı sonuçlar elde ettim. 

Türkiye'de bir akademisyenin 100'lerce ulusal uluslararası makalesi var vs. diye metinleri herhangi bir yerde gördüğüm zaman genelde yukarıda saydığım veritabanlarına başvururum ve karşılaştığım sonuç 0, 1, 2 gibi sayılardır. 
Comments