Psikoloji doçentlik jürilerine girebilen bir kişi psikoloji alanından sayılmaz mı?

posted Dec 2, 2013, 1:58 PM by Engin Arik
Değerlendirme sadece lisans ve doktora eğitimlerini kapsamaktadır. ÜAK tarafından psikoloji doçentlik jüri üyesi olarak gösteriliyor olmak bu değerlendirmenin kapsamı dışındadır.
 
Comments