Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman vb. sayıları

posted Dec 14, 2013, 10:51 AM by Engin Arik
14 Aralık 2013 tarihinde http://goo.gl/Ne3ORv adresindeki temel dosyaya öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman vb. sayılarını da ekledim. L, M, ve N sütunlarında bulabilirsiniz. Bir kaç üniversitedeki son değişiklikleri yansıttım.
Comments