Sign linguistics terms - İşaret Dilbilimi Terimleri

Facebook Twitter More...

(başlangıç tarihi - 17 Ağustos 2013)
(starting date - August 17, 2013)
5 Aralık 2013 tarihinde güncellenmiştir.
Updated on December 5, 2013.
14 Ocak 2014 tarihinde güncellenip İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce olarak ikiye ayrılmıştır.
Updated on January 14, 2014. Two sections: English-Turkish and Turkish-English.

© Engin Arık

İşaret Dilbilimi Terimleri


Türkçe-İngilizce: İşaret Dilbilimi Terimleri