Received Citations

(in no particular order)
(except self-citations)
(under construction: send me an e-mail if anything is missing)


Arik, B. T., & Arik, E. (2018). English-medium instruction in Turkish higher education: The current state of English in psychology departments. The Journal of English as an International Language, 13(1), 20-36. cited in:
 1. Catabay, M. Q. (2019). Linguistic landscape of higher education institutions. Asian EFL Journal, 21(2), 252-284.
 2. Atmaca, Ç. (2019). ELT sophomores' evaluations on the approaches and methods course. European Journal of English Teaching, 5(1), 12-31.

Cansun, S., & Arik, E. (2018). Political science publications about Turkey. Scientometrics, 115(1), 169-188. cited in:
 1. Bilir, C., Gungor, C., & Kokalan, O. (2019). Bibliometric overview of Operations Research / Management Science research in Turkey. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 37(3), 797-811.

Akboğa S., & Arık. E. (2018). Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının medyada görünürlüğü. İnsan & Toplum, 8(1), 37-65. cited in:
 1. Mamur Işıkçı, Y. (2019). Doğu Karadeniz Bölgesi'nin çocuklara yönelik sivil toplum kuruluşları yapılanması: Dernekler üzerinden bir analiz. Turkish Studies, 14(1), 511-536.

Arik, B. T., &
Arik, E. (2017). “Second Language Writing” Publications in Web of Science: A bibliometric analysis. Publications, 5(1), 4. doi:10.3390/publications5010004 cited in:
 1. Fiala, D., & Tutoky, G. (2017). Computer science papers in Web of Science: A bibliometric analysis. Publications, 5, 23. doi:10.3390/publications5040023 
 2. Chen, M. (2018). A Data-Driven Critical Review of Second Language Acquisition in the Past 30 Years. Publications, 6, 33. doi:10.3390/publications6030033
 3. Janmaijaya, M., Shukla, A. K., Abraham, A., & Muhuri, P. K. (2018). A Scientometric Study of Neurocomputing Publications (1992–2018): An Aerial Overview of Intrinsic Structure. Publications, 6, 32. doi:10.3390/publications6030032
 4. Riazi, M., Shi, L., & Haggerty, J. (2018). Analysis of the empirical research in the Journal of Second Language Writing at its 25th year (1992–2016). Journal of Second Language Writing, 41, 41-54. 
 5. Aryadoust, V., & Ang, B. H. (2019). Exploring the frontiers of eye tracking research in language studies: A novel co-citation Scientometric review. Computer Assisted Language Learning.
 6. Aryadoust, V. (2020). A review of comprehension subskills: A scientometrics perspective. System, 88, 102-180. 
 7. Meara, P. (2019). Steady as she goes? A bibliometric analysis of L2 vocabulary research in 1987. Linguistics Beyond and Within (LingBaW)5(1), 103-119. 
Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arik, E. (2017). Turkish Sign Language Grammar. Ankara: Ministry of Family and Social Policies. cited in:
 1. Gökgöz, K. (2018). Syllables in TİD. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 29-49.
 2. Karabüklü, S., F. Bross, R.B. Wilbur & D. Hole (2018). Modal signs and scope relations in TID. FEAST, 2, 82-92. 
 3. Eryiğit, G., Eryiğit, C., Karabüklü, S., Kelepir, M., Özkul, A., Pamay, T., Torunoğlu-Selamet, D, & Köse, H. (2019). Building the first comprehensive machine-readable Turkish Sign Language resource: methods, challenges and solutions. Language Resources and Evaluation. 
 4. Klomp, U. (2019). Conditional clauses in Sign Language of the Netherlands: A corpus-based study. Sign Language Studies, 19(3), 309-347. 
 5. Nuhbalaoglu, D. (2018). Comprehension and production of referential expressions in German Sign Language and Turkish Sign Language: An empirical approach. Doctoral dissertation. Georg-August-Universität Göttingen.

Arık, E. (Ed., 2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 
cited in:
 1. Yaprak Kemaloğlu, P. (2016). Sağır ve İlgili Paradigmaların Biyolojik, Politik ve Sosyo-Kültürel İnşası. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 115-140). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 2. Erdoğdu, F., Arı, E., & Cin, F. M. (2017). İki Dünya Arasında: İşitme Engelli Ebeveynlerin İşiten Çocuklarının (CODA’ların) Kimlik Gelişimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(35), 91-139.
 3. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)
 4. İlkbaşaran, D., & Kubuş, O. (2019). A roof without foundation: Shifts in the legal and practical status of Turkish Sign Language (TİD) since 2005. In M. de Meulder, J. J. Murray, & R. L. McKee (Eds), The Legal Recognition of Sign Languages Advocacy and Outcomes Around the World (pp. 85-103). Multilingual Matters. 

Arık, E. (2016). Geçmişten Geleceğe Türk İşaret Dili Araştırmaları. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 7-22). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. cited in:

 1. Kubuş, O., İlkbaşaran, D., & Gilchrist, S. K. (2016). Türkiye’de İşaret Dili Planlaması ve Türk İşaret Dili’nin Yasal Durumu. In E. Arık, (2016), Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 23-50). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 2. Piştav Akmeşe, P., & Kayhan, N. (2016). Examination of Turkish Sign Language Education According to the Opinions of Preservice Teachers who Attend to the Sign Language Course. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1). (article)
 3. Piştav Akmeşe, P. (2016). Türk İşaret Dili (TİD) Eğitimi ve Yüksek Öğretim Programlarında İşaret Dili Dersi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 341-361. (article)
 4. Taşcı, S. T., & Göksel, A. (2018). Native compounds in TİD: A classification based on headedness. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 1-28. 

Arık, E., Makaroğlu, B., & Dikyuva, H. (2016). İşaret dilleri ve sözlükler [Sign languages and dictionaries]. In H. Develi & M. Gürlek, I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları. cited in:
 1. Gürgür, H., & Şafak, P. (eds.) (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Ankara: Pegem. (book chapter)

Arık, E., & Öztop, P. (2016). Yaratıcı ve yaratıcılık: Anlam, gönderim ve kavramsallaştırma [Creative and creativity: Sense, reference, and conceptualization]. In B. Savaş, D. Yüksel, D. Fidan, B. Öztürk, & B. İnan Karagül (eds.), 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri [Proceedings of the 29th National Linguistics Conference] (pp. 68-76). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları. cited in:
 1. Sert, G. (2016). Türkçe eşdizimlilik çalışmalarında terminoloji sorunu. In E. Boz et al. (Eds.), 3. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu Bildiri Kitabı (pp. 301-311). Eskişehir.

Arik, E. (2015). An experimental study of Turkish Vowel Harmony. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 51(3), 359–374. cited in:
 1. Szeredi, D. (2016). Exceptionality in vowel harmony. PhD Dissertation. New York University, NY.

Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı [Turkish Sign Language Grammar Book]. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. cited in:
 1. Karabüklü, S. (2016). Time and aspect in Turkish Sign Language (TID): Manual and nonmanual realizations of 'finish'. Master's thesis. Bogazici University, Istanbul.
 2. Piştav Akmeşe, P., & Kayhan, N. (2016). Examination of Turkish Sign Language Education According to the Opinions of Preservice Teachers who Attend to the Sign Language Course. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(1). (article)
 3. Piştav Akmeşe, P. (2016). Türk İşaret Dili (TİD) Eğitimi ve Yüksek Öğretim Programlarında İşaret Dili Dersi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 341-361. (article)
 4. Gürgür, H., & Şafak, P. (eds.) (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Ankara: Pegem. (book chapter)
 5. Makaroğlu, B. (2018). Türk İşaret Dilinde uyum: Şablon biçimbilim açısından bir inceleme. Doctoral Dissertation. Ankara University, Ankara, Turkey. (dissertation)
 6. Taşcı, S. T., & Göksel, A. (2018). Native compounds in TİD: A classification based on headedness. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 1-28. 
 7. Makaroğlu, B., İşsever, S. (2018). Agreement Verbs in Turkish Sign Language (TİD) from the Perspective of Templatic Morphology. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 51-86.
 8. Karabüklü, S. (2018). Strategies to Express Time in a Tenseless Language: Turkish Sign Language (TİD). Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 87-118.
 9. Karaca, M. F. & Bayır, Ş. (2018). Türk İşaret Dili İncelemesi: İletişim ve Dil Bilgisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 2(2), 35-58. 
 10. Gökçe, I. (2018). (In)accessibility of the deaf to the television contents through sign language interpreting and SDH in Turkey. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 107-120.
 11. Kelepir, M., Özkul, A., Tamyürek Özparlak, E. (2019). Agent-backgrounding in Turkish Sign Language (TİD). Sign Language & Linguistics, 21(2), 257-283.
 12. İlkbaşaran, D., & Kubuş, O. (2019). A roof without foundation: Shifts in the legal and practical status of Turkish Sign Language (TİD) since 2005. In M. de Meulder, J. J. Murray, & R. L. McKee (Eds), The Legal Recognition of Sign Languages Advocacy and Outcomes Around the World (pp. 85-103). Multilingual Matters. 

Arik, B. T., & Arik, E. (2015). World Englishes from a citation index perspective. Journal of English as an International Language10(1), 1-19. cited in:
 1. Chen, M. (2018). A Data-Driven Critical Review of Second Language Acquisition in the Past 30 Years. Publications 6, 33. doi:10.3390/publications6030033
 2. Aryadoust, V., & Ang, B. H. (2019). Exploring the frontiers of eye tracking research in language studies: A novel co-citation Scientometric review. Computer Assisted Language Learning.

Arik, E. (2015). A bibliometric analysis of linguistics in Web of Science. Journal of Scientometric Research, 4(1), 20-28. doi: 10.4103/2320-0057.156018 
cited in:
 1. Barrot, J. S. (2016). Research impact and productivity of Southeast Asian countries in language and linguistics. Scientometrics. doi:10.1007/s11192-016-2163-3
 2. Gurzki, H., & Woisetschlager, D. M. (2016, in press). Mapping the luxury research landscape: A bibliometric citation analysis. Journal of Business Research. (article)
 3. Chen, M. (2018). A Data-Driven Critical Review of Second Language Acquisition in the Past 30 Years. Publications 6, 33. doi:10.3390/publications6030033
 4. Manthiramoorthi, M., Saravanakumar, R. R., & Thirumagal, A. (2019). Lotka's Law and Pattern of Author Productivity of Information Literacy Research Output. Library Philosophy and Practice, 1-8.
 5. Salustiano, S., & Barbosa, N. (2019). Efficiency and subsidies: mapping and multidisciplinary analysis. International Journal of Bibliometrics in Business and Management, 1(3).
 6. Bozkur, F. (2019). Monitoring Academic Studies of Turkish Lexicography: A Bibliometric Study of 84 Years. Lexikos, 29, 288-315.


Arik, E. (2015). Expressing manner, location, and orientation in manner-only motion events in Turkish Sign Language. Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 19(3), 205-220. doi: 10.3176/tr.2015.3.01 cited in:
 1. Makaroğlu, B., Arıca Akkök, E., & Aksan, Y. (2018). Verbs in Turkish Sign Language: A cognitive linguistic approach. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 29(1), 119-137.


Arik, B. T., & Arik, E. (2014). The role and status of English in Turkish higher education. English Today, 30(4), 5-10. cited in:
 1. Cloutier, R. A. et al. (2016). The Year’s Work in English Studies 2016. Oxford University Press.
 2. Karakaş, A. (2016). Turkish lecturers’ views on the place of mother tongue in the teaching of content courses through English medium. Asian Englishes

 3. http://dx.doi.org/10.1080/13488678.2016.1229831
 4. Doğan, C. D., Karababa, Z. C., & Soğuksu, A. F. (2016). English usage in daily life by Turkish students between 15–19 years of age: a scale development study. Educational Studies. 

 5. http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2016.1245602
 6. Coşkun, A. (2016). Benefits of out-of-class speaking activities for EFL students. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1448-1464.
 7. Coşkun, A. (2016). Causes of the 'I can understand English but I can't speak' Syndrome in Turkey. i-Manager's Journal on English Language Teaching, 6(3), 1-12.

 8. Karakaş, A. (2016). Turkish lecturers' and students' perceptions of English in English-medium instruction universitiesDoctoral dissertation. University of Southampton, UK.
 9. Karakaş, A. (2017). The forgotten voices in higher education: Students’ satisfaction with English-medium instruction. The Journal of English as an International Language, 12(1), 1-14.
 10. Karakaş, A. (2017). Teacher Preferences in Content and Language-focused Courses in Higher Education: The Case of Turkish EMI Students. The Journal of Language Teaching and Learning, 7(2), 127-145. 
 11. Karaaslan, H., & Çelebi, H. (2017). ELT teacher education flipped classroom: An analysis of task challenge and student teachers" views and expectations. Journal of Language and Linguistic Studies, 13(2), 643-666.
 12. Cavanagh, C. (2016). The role of English in internationalisation and global citizenship identity in South Korean higher education. Doctoral Thesis. University of Southampton.
 13. Coşkun, A. (2017). English as a Foreign Language Students' Opinions about the Use of English on the Internet. Journal on School Educational Technology, 12(3), 10-20.
 14. Yaman, I., Sahin, M. (2018). Türkiye'deki üniversitelerde bulunan İngilizce ile ilgili lisans programlarına karşılaştırmalı bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(22), 172-187. 
 15. Karakaş, A. (2018). Visible language-covert policy: An investigation of language policy documents at EMI universities in Turkey. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(4), 788-807. 
 16. Tercan, G. (2018). Evaluating the Modular System of Preparatory Class Program. ELT Research Journal, 7(1), 2-23.
 17. Çelebi, H. (2019). Mapping the web of foreign language teaching and teacher education. In D. Macedo (Ed.), Decolonizing foreign language education: The Misteaching of English and other colonial languages (pp. 241-263). New York, NY: Routledge. 
 18. Karakas, A. & Bayyurt, Y. (2019). ‘The scope of linguistic diversity in the language policies, practices and linguistic landscape of a Turkish EMI University’ In J. Jenkins,, & A. Mauranen (eds.), Linguistic Diversity on the EMI Campus: Insider accounts of the use of English and other languages in ten universities within Asia, Australasia and Europe (pp.96-122). Abingdon, New York: Routledge.
 19. Kong, M., & Wei, R. (2019). EFL learners’ attitudes toward English-medium instruction in China: The influence of sociobiographical variables. Linguistics and Education, 52, 44-51. 
 20. Selvi, A. (2020). Resisting English medium instruction through digital grassroots activism. Journal of Multilingual and Multicultural Development.
 21. Aktekin, N. C., & Celebi, H. (2020). ELT student teacher identity construction: Exploring teacher roles and domains of expertise. International Journal of Language Education, 4(1), 113-128.

Arik, E. (2014). Sign language research in web of science. Journal of Scientometric Research, 3(3), 143–149. doi:10.​4103/​2320-0057.​153583. cited in
 1. Rudge, L. A. (2015). Towards an understanding of contextual features that influence the linguistic formality of British Sign Language users. Functional Linguistics, 2(11).
 2. Sumer, B., & Ozyurek, A. (2016). İşitme Engelli Çocukların Dil Edinimi [Sign language acquisition by deaf children]. In C. Aydin, T. Goksun, A. Kuntay, & D. Tahiroglu (Eds.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları [Research on Cognitive Development] (pp. 365-388). Istanbul: Koc University Press. 
 3. Börstell, C. (2017). Object marking in the signed modality: Verbal and nominal strategies in Swedish Sign Language and other sign languages. Doctoral dissertation. Stockholm University, Sweden. (book/dissertation)
 4. Schiavon, D. N., Hayashi, P. I., & Cristina, M. (2020). Scientific production on the subject of Deaf Education in the Spanish context: a bibliometric analysis. Em Questao, 26(1), 65-83.

Makaroğlu, B., Bekar, İ. P., & Arık, E. (2016). Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language (TİD). PSiCL 50/3, 207-230. cited in:
 1. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)

Arik, E. (2013). A bibliometric analysis of a national journal: The case of the Turkish Journal of Psychology. Journal of Scientometric Research, 2(3), 173-184. doi: 10.4103/2320-0057.135407 cited in:

 1. Verma, A., Sonkar, S. K., & Gupta V. (2015). A bibliometric study of the Library Philosophy and Practice (E-Journal) for the period 2005-2014. Library Philosophy and Practice (e-journal). Paper 1292. http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1292/
 2. Kalita, D. (2016). The bibliometrics of NatureJournal of Scientometric Research, 5(2), 123-134.
 3. Verma, A., Shah, A., & Sonkar, S. K. (2017). Bibliometric Study on the 'ASLIB Journal of Information Management' from 2005 to 2015. Pearl: A Journal of Library and Information Science, 11(1), 44-54. 
 4. Irianti, P. (2017). Karakteristik Kepenulisan Dan Karakteristik Artikel Pada Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada: Kajian Bibliometri. Baca: Jurnal Documentasi Dan Informasi, 38(1), 27-43.
 5. Ganganna, C. (2017). A bibliometric analysis of the Journal of Academic Librarianship for the period of 2012-2016. International Journal of Library and Information Studies, 7(3), 322-327.
 6. Ercan S., Yazkan, R., Kolcu, G., Başer Kolcu, M. İ., Gülle, K., & Koşar, A. (2019). Analysis of Medical Journal of Süleyman Demirel University in Last Decade. Med J SDU, 26(2), 123-129.


Arik, E. (2013). Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde İç ve Üst İlişkisi Kurulabilen Yer Belirtme Tümcelerinin Bir Karşılaştırılması. Proceedings of the 7th International Turkish Language Conference (7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı-Türk Dil Kurumu). cited in:
 1. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Acquisition of locative expressions in children learning Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.243-272). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 2. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2016). Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 157-182). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)


Arik, E. (Editor, 2013). Current directions in Turkish Sign Language research. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. cited in:

 1. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 2. Türk İşaret Dili dersi (1. sınıf) öğretim programı (2015). Ankara: MEB. (book)
 3. Reviewed by Donna Jo Napoli for the journal, Sign Language & Linguistics, 2015, Vol. 18 Issue 1, p135-141. (book review)
 4. Midik, Ö. et al. (2016). An elective program in medical education: Communication with Hard of Hearing People and Turkish Sign Language. Marmara Medical Journal, 29, 14-22. (journal article)
 5. Topraksoy, A. (2015). A linguistic study on the system of personal name signs in Turkish Sign Language (TİD). Master's thesis. Hacettepe University, Ankara. (thesis)
 6. Akmeşe, P. P. (2016). Examination of Sign Language Education According to the Opinions of Members from a Basic Sign Language Certification Program. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice, 16(4), 1081-1225. (journal article)

 7. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)

 8. İlkbaşaran, D., & Kubuş, O. (2019). A roof without foundation: Shifts in the legal and practical status of Turkish Sign Language (TİD) since 2005. In M. de Meulder, J. J. Murray, & R. L. McKee (Eds), 

Arik, E. (2013). Türk İşaret Dili'nde sınıflandırıcılar üzerine bir çalışma [Classifiers in Turkish Sign Language]. Bilig, 67, 1-24. cited in:

 1. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 2. Makaroğlu, B. (2018). Türk İşaret Dilinde uyum: Şablon biçimbilim açısından bir inceleme. Doctoral Dissertation. Ankara University, Ankara, Turkey. (dissertation)
 3. Makaroğlu, B., İşsever, S. (2018). Agreement Verbs in Turkish Sign Language (TİD) from the Perspective of Templatic Morphology. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 51-86.
 4. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)


Arik, E. (2013). Expressions of spatial relations in Turkish Sign Language. In E. Arik (ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.219-242). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. cited in:

 1. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Acquisition of locative expressions in children learning Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.243-272). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 2. Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Expression of multiple entities in Turkish Sign Language (TİD). In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.273-302). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 3. Özkul, A. (2013). A phonological and morphological analysis of instrumental noun-verb pairs in Turkish Sign Language. Masters thesis. Bogazici University, Istanbul. (thesis)
 4. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 5. Perniss, P., Zwitserlood, I., & Ozyurek, A. (2015). Does space structure language: A comparison of spatial expression across sign languages. Language, 91(3), 611-641. (article)
 6. Pfau., R., & Steinbach, M. (2015). Modality and meaning: Plurality of relations in German Sign Language. Lingua. (article)
 7. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2016). Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 157-182). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 8. Nuhbalaoglu, D. (2018). Comprehension and production of referential expressions in German Sign Language and Turkish Sign Language: An empirical approach. Doctoral dissertation. Georg-August-Universität Göttingen.

Arık, E. 2012. Expressions of space during interaction in American Sign Language, Croatian Sign Language, and Turkish Sign Language. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 48(2), 179–202. cited in:
 1. Sümer, B., Perniss, P., & Özyürek, A. (2017). A first study on the development of spatial viewpoint in sign language acquisition The case of Turkish Sign Language. In F. N. Ketrez, A. C. Küntay, Ş. Özçalışkan, & A. Özyürek (eds.), Social Environment and Cognition in Language Development. Studies in honor of Ayhan Aksu-Koç (pp. 223-240). Amsterdam: John Benjamins.
 2. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)
 3. Sumer, B., & Ozyurek, A. (2020). No effects of modality in development of locative expressions of space in signing and speaking children. Journal of Child Language


Arık, E. (2013). Introduction: Previous and Current Research on Turkish Sign Language (TİD). E. Arık (Der.) içinde, Current directions in Turkish Sign Language research (s. 1-17). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. cited in:

 1. Kubuş, O., İlkbaşaran, D., & Gilchrist, S. K. (2016). Türkiye’de İşaret Dili Planlaması ve Türk İşaret Dili’nin Yasal Durumu. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 23-50). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 2. Kubuş, O. (2016). Relative clause constructions in Turkish Sign Language. Doctoral Dissertation. University of Hamburg, Germany. (dissertation)
 3. Taşcı, S. T., & Göksel, A. (2018). Native compounds in TİD: A classification based on headedness. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 1-28. 


Arık, E. (2013). Türk İşaret Dili kaynakçasıhttp://www.enginarik.com/turkish-sign-language-bibliography/ cited in:

 1. Aslan Demir, S. (2016). Sessizliğin Dili: Türk İşaret Dili’ne Dair Gözlemler. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 141-156). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)


Arik, E. (2012). Space, time, and iconicity in Turkish Sign Language (TID). Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 16(4), 345-358. doi: 10.3176/tr.2012.4.03 cited in:
 1. Klann, J. (2014). Ikonizität in Gebärdensprachen. Mouton de Gruyter.
 2. Akalın, Ş. H., Oral, A. Z., & Cavkaytar, Z. (2014). Türk İşaret Dili. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 
 3. Saykol, E. et al. (2016). Posture labeling based gesture classification for Turkish sign language using depth values. Kybernetes, 45(4), 604-621.
 4. Karabüklü, S. (2016). Time and aspect in Turkish Sign Language (TID): Manual and nonmanual realizations of 'finish'. Master's thesis. Bogazici University, Istanbul.
 5. Liao, Y., & Xiao, R. (2017). Cross-linguistic Spatio-temporal Association: Empirical Studies by Boroditsky. Linguistics and Literature Studies, 5(4), 275-283. 
 6. Karabüklü, S. (2018). Strategies to Express Time in a Tenseless Language: Turkish Sign Language (TİD). Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 87-118.
 7. Liao, Y., & Xiao, R. (2017). Boroditsky’s empirical studies on spatio-temporal association in Mandarin and English: A critical review. In Anna Duszak, Arkadiusz Jabłoński and Agnieszka Leńko-Szymańska (eds.), East-Asian and Central-European Encounters in Discourse Analysis and Translation (pp. 83-104). Warsaw: Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw.
 8. Burkova, S., Filimonova, E., Kimmelman, V., Kopylova, V., & Semushina, N. (2018). Lexical Expressions of Time in Russian Sign Language. Sign Language Studies, 19(2), 175-203.
 9. Wehrmeyer, E. (2019). A corpus for signed language interpreting research. Interpreting, 21(1), 62-90.

Özsoy, S., Arık, E., Göksel, A. ve Kelepir, M. (2012). When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. Proceedings Book of International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges (s. 385-93). Erzurum: Mega Press. cited in:

 1. Aran, O., Santemiz, P., Arı, İ., Kındıroğlu, A. A., & Akarun, L. (2016). Otomatik İşaret Dili Tanıma ve Türk İşaret Dili İçin Bilgisayar Uygulamaları. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 471-498). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 2. Özsoy, A. S., Kelepir, M., Nuhbalaoğlu, D., & Hakgüder, E. (2018). Properties of Command Constructions in TİD. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 29(1), 161-178.

Arik, E. (2011). Left/right and front/back in sign, speech, and co-speech gestures across languages: What do data from Turkish Sign Language, Croatian Sign Language, American Sign Language, Turkish, Croatian, and English reveal? Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 47(3), 442-469. cited in:

 1. Jarque, M. J. (2011). Lengua y gesto en la modalidad lingüística signada. 

  Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística
  , 1, 71-99. (article)
 2. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 3. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)Arik, E. (2010). A crosslinguistic study of the language of space : sign and spoken languages. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. cited in:
 1. Lackner, A. (2013). Linguistic functions of head and body movements in Austrian Sign Language (ÖGS). A corpus-based analysis. Doctoral dissertation. University of Graz (Karl-Franzens-Universität Graz), Austria. (dissertation).
 2. Pfau., R., & Steinbach, M. (2015). Modality and meaning: Plurality of relations in German Sign Language. Lingua. (article)
 3. Lackner, A. (2017). Functions of Head and Body Movements in Austrian Sign Language. Mouton De Gruyter. (book)


Arik, E. (2010). Describing motion events in sign languages. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 46(4), 367-390. cited in: 

 1. Jarque, M. J. (2011). Lengua y gesto en la modalidad lingüística signada. 

  Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 1, 71-99. (article)
 2. Zwitserlood, I., Perniss, P. M., & Ozyurek, A. (2012). An empirical investigation of multiple entities in Turkish Sign Language: Considering the effects of modality? Lingua, 122(14), 1636-1667. doi:10.1016/j.lingua.2012.08.010 (SSCI article)
 3. Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Expression of multiple entities in Turkish Sign Language (TİD). In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.273-302). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 4. Özkul, A. (2013). A phonological and morphological analysis of instrumental noun-verb pairs in Turkish Sign Language. Masters thesis. Bogazici University, Istanbul. (thesis)
 5. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 6. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)

Gokgoz, K. & Arik, E. (2011). Distributional and syntactic characteristics of nonmanual markers in Turkish Sign Language (Turk Isaret Dili, TID). MIT Working Papers in Linguistics 62: Proceedings of the 7th Workshop on Altaic Formal Linguistics (pp. 63-78). Cambridge, MA: MIT Press. cited in:

 1. Göksel, A., & Kelepir, M. (2016). Observations on complex clauses in Turkish Sign Language. A. Herrmann, R. Pfau & M. Steinbach (eds.), A Matter of Complexity; Subordination in Sign Languages (pp. 65-94). Berlin: De Gruyter Mouton. (book chapter)
 2. Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dili’nde Soru Tümcelerinin Görünümü: Kaş Hareketlerinin Rolü.  In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 233-252). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 3. Gökgöz, K., & Wilbur, R. (2016). Olumsuz Evet-Hayır Sorularında Olumlu Önyargı: Türk İşaret Dili’nde Olumsuzluk Başından Tümleyici Başa Taşımanın Delili. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 253-274). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 4. İşsever, S., & Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dili’nde Ne-Taşıma. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 275-296). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 5. Kelepir, M., & Göksel, A. (2016). Türk İşaret Dili’nde Aktarılmış Anlatımın Özellikleri. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 337-360). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 6. Kubuş, O. (2016). Relative clause constructions in Turkish Sign Language. Doctoral Dissertation. University of Hamburg, Germany. (dissertation)
 7. Hakgüder, E. (2014). On Wh-complements in Turkish Sign Language. Manuscript. 
 8. Özsoy, A. S., Kelepir, M., Nuhbalaoğlu, D., & Hakgüder, E. (2018). Properties of Command Constructions in TİD. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 29(1), 161-178.
 9. Karaca, M. F. & Bayır, Ş. (2018). Türk İşaret Dili İncelemesi: İletişim ve Dil Bilgisi. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 2(2), 35-58. 
 10. Zorzi, G. (2018). Coordination and gapping in Catalan Sign Language (LSC). Doctoral Dissertation. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. (dissertation)
 11. Zorzi, G. (2018). Coordination in Catalan Sign Language: a syntactic account for conjunction. FEAST, 2, 132-142.


Gökgöz, K. & Arik, E. (2010). Distributional and syntactic characteristics of nonmanual markers in Turkish Sign Language (Türk İşaret Dili-TİD). Paper presented at the 7th Workshop on Altaic Formal Linguistics (WAFL7), Los Angeles, CA. cited in:

 1. Gökgöz, K. (2011). Negation in Turkish Sign Language: The syntax of nonmanual markers. in Herrmann, Annika and Markus Steinbach (eds.) Nonmanuals in Sign Language. Special issue of Sign Language & Linguistics 14:1, 49-75. (article)
 2. Makaroglu, B. (2012). Turk Isaret Dilinde Soru: Kas hareketlerinin dilsel cozumlemesi [Question in Turkish Sign Language: Linguistic analysis of eyebrows]. Unpublished Masters Thesis. Ankara University, Ankara. (thesis)
 3. Göksel, A. & M. Kelepir (2013). The phonological and semantic bifurcation of the functions of an articulator: HEAD in questions in Turkish Sign Language. Sign Language and Linguistics, 16(1), 1-30. (article)
 4. Makaroğlu, B. (2013). Interrogatives in Turkish Sign Language (TİD): The role of eyebrows. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.143-165). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 5. İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2013). Wh-movement in Turkish Sign Language. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.167-189). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 6. Kelepir, M. & Göksel, A. (2013). Aspects of reported utterances in Turkish Sign Language. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.191-218).  Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)


Arik, E. (2009). Spatial language: Insights from sign and spoken languages. PhD Dissertation. Purdue University, West Lafayette, IN. cited in:

 1. Özyürek, A, Zwitserlood, I, & Perniss, P. (2010). Locative expressions in signed languages: A view from Turkish Sign Language (TID). Linguistics, 48(5), 1111-1145. (SSCI article)
 2. Tutton, M. A. (2010). Expressing location and motion in English and French: The roles of speech and gesture. PhD Dissertation. University of New South Wales, Sydney, Australia. (dissertation)
 3. Tutton, M. A. (2011). How speakers gesture when encoding location in English on and French sur. Journal of Pragmatics, 43, 3431-3454. (SSCI article)
 4. Barberà-Altimira, G. (2012). The meaning of space in Catalan Sign Language (LSC): Reference, specificity and structure in signed discourse. PhD Dissertation, Universitat Pompeu Fabra. (dissertation)
 5. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2012). Development of locative expressions by Turkish deaf and hearing children: Are there modality effects? Proceedings of the 36th Annual Boston University Conference on Language Development VOLS 1 AND 2 (pp.568-580). Cascadilla Press. (article)
 6. Tasci, S. S. (2012). Phonological and morphological aspects of lexicalized fingerspelling in Turkish Sign Language (TID). Unpublished Masters Thesis. Bogazici University, Istanbul. (thesis)
 7. Barberà-Altimira, G. (2014). Use and functions of spatial planes in Catalan Sign Language (LSC) discourse. Sign Language Studies, 14(2), 147-174. (article)
 8. Eggleston, A. G. (2012). Spatial reference in Sumu-Mayangna, Nicaraguan Spanish, and Barcelona Spanish. PhD Dissertation. Purdue University, West Lafayette, IN. (dissertation)
 9. Perniss, P. (2012). Use of sign space. In Pfau, R., Steinbach, M., & Woll, B. (eds.), Sign Language: An International Handbook (pp.412-431). Berlin: Mouton De Gruyter. (book chapter)
 10. De Vos, C. (2012). Sign-spatiality in Kata Kolok: How a village sign language in Bali inscribes its signing space. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. MPI Series in Psycholinguistics, 72. (Dissertation/Book)
 11. Tutton, M. (2013). A new approach to analysing static locative expressions. Language and Cognition, 5(1), 25-60. (article)
 12. Pfau, Roland & Enoch O. Aboh (2012), On the syntax of spatial adpositions in sign languages. In: Proceedings of IATL 27 (MIT Working Papers in Linguistics), 83-104. (article)
 13. Pfau, R., & Enoch O. A. (2009). Spatial adpositions in sign language. ESSLLI2009. 
 14. Tutton, M. (2012). When and why the lexical Figure is a gestural Ground. Gesture, 12(3), 361-386. (article)
 15. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Acquisition of locative expressions in children learning Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.243-272). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 16. Quinto-Pozos, D., & Parrill, F. (2015). Signers and Co‐speech Gesturers Adopt Similar Strategies for Portraying Viewpoint in Narratives. Topics in Cognitive Science, 7(1), 12-35. (article)
 17. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 18. Barberà-Altimira, G. (2015). The meaning of space in sign language: Reference, specificity and structure in Catalan Sign Language discourse. Berlin: 
  Walter de Gruyter. (book)
 19. Tutton, M. (2016). Locative expressions in English and French: A multimodal approach. Mouton de Gruyter.
 20. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2016). Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi. In E. Arık (Ed.), Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 157-182). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 21. Tutton, M. (2014). Gestures and location in English. In C. Müller et al. (Ed.), Body - Language - Communication, Vol. 2 (pp. 1677-1686). De Gruyter Mouton. (book chapter). 
 22. Sümer, B., Perniss, P. M., & Özyürek, A. (in press, 2016). Viewpoint preferences in signing children's spatial descriptions. In Proceedings of the 40th Annual Boston University Conference on Language Development (BUCLD 40). Boston: Cascadilla Press. (proceedings)
 23. Kubuş, O. (2016). Relative clause constructions in Turkish Sign Language. Doctoral Dissertation. University of Hamburg, Germany. (dissertation)
 24. Sumer, B., & Ozyurek, A. (2016). İşitme Engelli Çocukların Dil Edinimi [Sign language acquisition by deaf children]. In C. Aydin, T. Goksun, A. Kuntay, & D. Tahiroglu (Eds.), Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları [Research on Cognitive Development] (pp. 365-388). Istanbul: Koc University Press. 
 25. Sümer, B., Perniss, P., & Özyürek, A. (2017). A first study on the development of spatial viewpoint in sign language acquisition The case of Turkish Sign Language. In F. N. Ketrez, A. C. Küntay, Ş. Özçalışkan, & A. Özyürek (eds.), Social Environment and Cognition in Language Development. Studies in honor of Ayhan Aksu-Koç (pp. 223-240). Amsterdam: John Benjamins.
 26. Makaroğlu, B. (2018). Türk İşaret Dilinde uyum: Şablon biçimbilim açısından bir inceleme. Doctoral Dissertation. Ankara University, Ankara, Turkey. (dissertation)
 27. Makaroğlu, B., Arıca Akkök, E., & Aksan, Y. (2018). Verbs in Turkish Sign Language: A cognitive linguistic approach. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 119-137.
 28. Kısa, Y. D., Aktan-Erciyes, A., Turan, E., & Göksun, T. (2018). Parental use of spatial language and gestures in early childhood. British Journal of Developmental Psychology. 
 29. A Bibliography of Sign Languages, 2008-2017 (2018). Brill. (book)
 30. Nuhbalaoglu, D. (2018). Comprehension and production of referential expressions in German Sign Language and Turkish Sign Language: An empirical approach. Doctoral dissertation. Georg-August-Universität Göttingen.
 31. Okyayuz, A. Ş. (2019). Görsel‐İşitsel Çeviri ve Engelsiz Erişim. Siyasal Kitapevi. 
 32. Sumer, B., & Ozyurek, A. (2020). No effects of modality in development of locative expressions of space in signing and speaking children. Journal of Child Language

Arik, E. (2008). Locative constructions in Turkish Sign Language (TID). In R. M. de Quadros (ed.), Sign Languages: spinning and unraveling the past, present, and future. TISLR9, the Theoretical Issues in Sign Languages Research Conference. Editorar Arara Azul: Petropolis/RJ, Brazil. cited in:
 1. Özyürek, A, Zwitserlood, I, & Perniss, P. (2010). Locative expressions in signed languages: A view from Turkish Sign Language (TID). Linguistics, 48(5), 1111-1145. (SSCI article)
 2. Zwitserlood, I., Perniss, P. M., & Ozyurek, A. (2012). An empirical investigation of multiple entities in Turkish Sign Language: Considering the effects of modality? Lingua, 122(14), 1636-1667. doi:10.1016/j.lingua.2012.08.010 (SSCI article)
 3. De Vos, C. (2012). Sign-spatiality in Kata Kolok: How a village sign language in Bali inscribes its signing space. PhD Thesis, Radboud University Nijmegen, Nijmegen. MPI Series in Psycholinguistics, 72. (Dissertation/Book)
 4. Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Expression of multiple entities in Turkish Sign Language (TİD). In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.273-302). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 5. Özkul, A. (2013). A phonological and morphological analysis of instrumental noun-verb pairs in Turkish Sign Language. Masters thesis. Bogazici University, Istanbul. (thesis)
 6. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 7. Whynot, L. A. (2014). Assessing Comprehension of International Sign Lectures: Linguistic and Sociolinguistic Factors. Doctoral dissertation. Macquarie University, Sydney, Australia. (dissertation)
 8. Jehlička, J. (2016). Influence of spatial language on the non-linguistic spatial reasoning of sign language users. A comparison between Czech Sign Language users and Czech non-signers. In Slavic Languages in Psycholinguistics: Chances and Challenges for Empirical and Experimental Research. Narr Francke Attempto Verlag.
 9. Sümer, B., Perniss, P., & Özyürek, A. (2017). A first study on the development of spatial viewpoint in sign language acquisition The case of Turkish Sign Language. In F. N. Ketrez, A. C. Küntay, Ş. Özçalışkan, & A. Özyürek (eds.), Social Environment and Cognition in Language Development. Studies in honor of Ayhan Aksu-Koç (pp. 223-240). Amsterdam: John Benjamins.

Arik, E. & Wilbur, R. (January, 2008). Locatives, existentials, and possessives in Turkish Sign Language (TID). Poster is presented at the 82nd Annual Meeting of the Linguistic Society of America. January 3-6, 2008, Chicago, IL. cited in:

 1. Cormier, Kearsy & Jordan Fenlon. 2009. Possession in British Sign Language. In Expression of possession, ed. by W. B. McGregor, 389-422. Berlin: Mouton de Gruyter. (Book chapter)
 2. Özyürek, A, Zwitserlood, I, & Perniss, P. (2010). Locative expressions in signed languages: A view from Turkish Sign Language (TID). Linguistics, 48(5), 1111-1145. (SSCI article)
 3. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2012). Development of locative expressions by Turkish deaf and hearing children: Are there modality effects? Proceedings of the 36th Annual Boston University Conference on Language Development VOLS 1 AND 2 (pp.568-580). Cascadilla Press. (article)
 4. Gentner, D., Ozyurek, A., Gurcanli, O., & Goldin-Meadow, S. (2013). Spatial language facilitates spatial cognition: Evidence from children who lack language input. Cognition, 127(3), 318-330. (SSCI article)
 5. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Acquisition of locative expressions in children learning Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.243-272). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 6. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 7. Sümer, B., Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2016). Yer Bildiren İfadelerin Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde (TİD) Çocuklar Tarafından Edinimi. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 157-182). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 8. Kubuş, O. (2016). Relative clause constructions in Turkish Sign Language. Doctoral Dissertation. University of Hamburg, Germany. (dissertation)
 9. Quer, et al. (eds.) (2017). SignGram Blueprint: A Guide to Sign Language Grammar Writing. De Gruyter Mouton.
 10. Sumer, B., & Ozyurek, A. (2020). No effects of modality in development of locative expressions of space in signing and speaking children. Journal of Child Language

Arik, E., Milkovic, M, & Schalber, K. (2008, June). Describing space in three sign languages: Not as iconic as you think. Poster presented at the 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turkey.  cited in:

 1. Kavčić, D. (2012). Hrvatski znakovni jezik : pregled opisanih jezičnih elemenata. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Linguistics. 


Arik, E. & Nadolske, M. A. (November, 2006). Conceptualization of space in Turkish Sign Language (TID). Paper presented at 8th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language : Language in Action (CSDL8) at UCSD. November 3-5 2006, La Jolla, CA. cited in:

 1. Perniss, P. (2007). Space and iconicity in German Sign Language (DGS). MPI Series in Psycholinguistics, 45. (Dissertation/Book)

 

Arik, E. (December, 2006). Locative constructions in Turkish Sign Language (TID). Poster presented at Theoretical Issues in Sign Language Research 9. December 9-12 2006, Florianapolis, Brazil. cited in:

 1. Perniss, P. (2007). Space and iconicity in German Sign Language (DGS). MPI Series in Psycholinguistics, 45. (Book)
 2. Özyürek, A, Zwitserlood, I, & Perniss, P. (2010). Locative expressions in signed languages: A view from Turkish Sign Language (TID). Linguistics, 48(5), 1111-1145. (SSCI article)
 3. Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2013). Expression of multiple entities in Turkish Sign Language (TİD). In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.273-302). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)

 

Özyürek , A., Ilkbasaran, D., & Arik, E. (2004/2005). The Turkish Sign Language Website. Koç University, Istanbul. http://turkisaretdili.ku.edu.tr. cited in:

 1. Haberdar, H. and Albayrak, S. (2005). Real Time Isolated Turkish Sign Language Recognition from Video Using Hidden Markov Models with Global Features. In P. Yolum et al.(Eds.): ISCIS 2005, LNCS 3733, pp. 677 – 687. (S/SCI article)
 2. Haberdar, H. and Albayrak, S. (2006). A Two-Stage Visual Turkish Sign Language Recognition System Based on Global and LocalFeatures F. Esposito et al. (Eds.): ISMIS 2006, LNAI 4203, pp. 29–37. (S/SCI article)
 3. Sevinc, A. M. (2006). Grammatical relations and word order in Turkish Sign Language (TID). Unpublished MA Thesis. Middle East Technical University. (Thesis)
 4. Kubus, O. (2008). An analysis of Turkish Sign Language (TID) phonology and morphology. Unpublished MA Thesis. Middle East Technical University. (Thesis)
 5. Wilkinson, E. L. (2009). Typology of signed languages: Differentiation through kinship terminology. Unpublished PhD Dissertation. The University of New Mexico. (Dissertation)
 6. Özyürek, A, Zwitserlood, I, & Perniss, P. (2010). Locative expressions in signed languages: A view from Turkish Sign Language (TID). Linguistics, 48(5), 1111-1145. (SSCI article)
 7. Selda, B & Vasif, N. V. (2006). Recognition of vowel letters of Turkish Sign Language by artificial neural networks. Signal Processing and Communications Applications, 2006 IEEE 14th. 17-19 April 2006. (article)
 8. Tasci, S. S. (2012). Phonological and morphological aspects of lexicalized fingerspelling in Turkish Sign Language (TID). Unpublished Masters Thesis. Bogazici University, Istanbul. (thesis)
 9. Zwitserlood, I., Perniss, P. M., & Ozyurek, A. (2012). An empirical investigation of multiple entities in Turkish Sign Language: Considering the effects of modality? Lingua, 122(14), 1636 1667. doi:10.1016/j.lingua.2012.08.010 (SSCI article)
 10. Kemaloglu, Y. K., & Kemaloglu, P. Y. (2012). The history of sign language and deaf education in Turkey. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 22(2), 65-76.  doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.013. (article)
 11. Taşçı, S. S. (2013). Hand reversal and assimilation in TİD lexicalized fingerspelling. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.71-100).  Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (book chapter)
 12. Kubuş, O., İlkbaşaran, D., & Gilchrist, S. K. (2016). Türkiye’de İşaret Dili Planlaması ve Türk İşaret Dili’nin Yasal Durumu. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 23-50). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 13. Aslan Demir, S. (2016). Sessizliğin Dili: Türk İşaret Dili’ne Dair Gözlemler. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 141-156). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 14. Taşçı, S. S. (2016). TİD El Alfabesinin Sözlükselleşmesi ve Biçimlenişsel Yapılandırılması: El Değişimi ve Benzeşme Olguları. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 183-210). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 15. Göksel, A., & Taşçı, S. S. (2016). Türk İşaret Dili’nde Ödünçlemeler. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 361-388). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 16. Aran, O., Santemiz, P., Arı, İ., Kındıroğlu, A. A., & Akarun, L. (2016). Otomatik İşaret Dili Tanıma ve Türk İşaret Dili İçin Bilgisayar Uygulamaları. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 471-498). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 17. Kubuş, O. (2016). Relative clause constructions in Turkish Sign Language. Doctoral Dissertation. University of Hamburg, Germany. (dissertation)
 18. Topraksoy, A. (2015). A linguistic study on the system of personal name signs in Turkish Sign Language (TİD). Master's thesis. Hacettepe University, Ankara. (thesis)
 19. Gürgür, H., & Şafak, P. (eds.) (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Ankara: Pegem. (book chapter)
 20. Taşcı, S. T., & Göksel, A. (2018). Native compounds in TİD: A classification based on headedness. Turkish Sign Language (TİD) - Special Issue. Journal of Linguistics Research/Dilbilim Araştırmaları Dergisi29(1), 1-28. 

 

Arik, E. (manuscript/2006). Constituents and Nonmanual Markers in Turkish Sign Language (TID). Manuscript, Purdue University, West Lafayette. cited in:

 1. Gokgoz, Kadir (2009). Topics in Turkish Sign Language (Turk Isaret Dili – TID) Syntax: Verb movement, negation, and clausal structure. Unpublished MA Thesis. Bogazici University. (Thesis)
 2. Makaroğlu, B. (2013). Interrogatives in Turkish Sign Language (TİD): The role of eyebrows. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.143-165). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. (Book chapter)
 3. Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dili’nde Soru Tümcelerinin Görünümü: Kaş Hareketlerinin Rolü.  In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 233-252). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 4. Kubuş, O. (2016). Relative clause constructions in Turkish Sign Language. Doctoral Dissertation. University of Hamburg, Germany. (dissertation)

Arik, E. (2003). Spatial representations in Turkish and Sign Language of Turkey (TID). Unpublished MA Thesis. University of Amsterdam.
 1. Göksel, A., M. Kelepir and A. Üntak-Tarhan (April, 2009). Interrogatives in Turkish Sign Language: The specific functions of head tilt, head shake and head nod. Paper presented at the Workshop on Nonmanuals in Sign Languages. Goethe University, Frankfurt am Main, 4-5 April 2009. (presentation)
 2. Lin, J. (2012). The word order change in Dutch directional phrases: from the perspective of language typology. Leuvense Bijdragen, 98, 127-161. (article)
 3. Sümer, B. (2015). Acquisition of spatial language by signing and speaking children: A comparison of Turkish Sign Language (TİD) and Turkish. Doctoral dissertation. Radboud University of Nijmegen, NL. (dissertation)
 4. Aslan Demir, S. (2016). Sessizliğin Dili: Türk İşaret Dili’ne Dair Gözlemler. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 141-156). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 5. Aran, O., Santemiz, P., Arı, İ., Kındıroğlu, A. A., & Akarun, L. (2016). Otomatik İşaret Dili Tanıma ve Türk İşaret Dili İçin Bilgisayar Uygulamaları. In E. Arık, (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları (pp. 471-498). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. (book chapter)
 6. Atak, A., & Uzun, G. L. (2019). Uzamsal referans çerçeveleri ve Türkçedeki görünümleri üzerine bir inceleme. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 2019/1, 69-101. 
 7. Okyayuz, A. Ş. (2019). Görsel‐İşitsel Çeviri ve Engelsiz Erişim. Siyasal Kitapevi. 


Comments