Psikoloji

Bu sayfa http://psikoloji.enginarik.com/ adresine taşınmıştır.

PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİ BÖLÜMLERİ HAKKINDA ÇALIŞMALARIM


Arik, E. (2015, Kasım). 2023 hedeflerinin psikoloji bölümlerine etkileri. 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 23-25 Kasım 2015, ODTÜ, Ankara. (yayınlanacak)


Arik, E. (2015). Psikologların araştırma alanları (2015)

Arik, E. (2015). Kontenjanlar (ÖSYM 2015). (bağlantı)


Arik, E. (2015). Psikoloji bölümlerindeki öğretim üyesi sayıları (2 Mart 2015 güncellemesi) (bağlantı)

Arik, E. (2014). Vakıf üniversiteleri psikoloji yükseklisans ücretlerine örnekler. (bağlantı, bağlantı 2)

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014). (bağlantı) (1996'dan 2014'e Kontenjanlar, psikoloji bölümlerinde çalışan öğretim üyelerinin WoS indekslerindeki makale sayıları, Öğretim üyeleri anket sonuçları, Psikolog ve adayları anket sonuçlarını içeren bir çalışma)

Arik, E. (2014). Psikologların Akademik Yayınları Kaynakça Çalışması. (bağlantı) (Türkiye doğumlu ve/ya Türkçe konuşan psikologların kitap ve kitap bölümleri, çeşitli indekslerde yer alan makaleleri, tam metin bildirileri ve çeşitli yayınlarının yer aldığı bir bibliyografya çalışması)

Arik, E. (2014). Psikologlar veri tabanı. (bağlantı) (psikoloji diplomasına sahip bazı psikologların isim, soyisim, mezuniyet yılı, mezun olduğu üniversite, yaşadıkları şehirler ve iletişim bilgilerinin yer aldığı bir liste)

Arik, E. (2014). Psikoloji bölümleri öğretim elemanları sayıları 2014 (Temmuz 2014, Eylül 2014) (14 Aralık 2013

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014) - 1996'dan 2014'e Kontenjanlar (Kasım 24, 2014)

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014) - Psikolog ve adayları anket sonuçları (Kasım 23, 2014)

Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014) - Öğretim üyeleri anket sonuçları (Kasım 23, 2014)

Arik, E. (2014). Web of Knowledge'da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış: 1980-2013 [Turkey's Output in Psychological Publications: An Overview of Web of Knowledge between 1980 and 2013]. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5, 81-96. link pdf 

Arik, E. & Yıldız, T. (2014, Nisan). Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Türkiye. link

Arik, E. & Yıldız, T. (2014, Nisan). Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu Ve Olumsuz Algıları. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, 
Türkiyelink

Arik, E. (2013). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi 2013 (bağlantı) (
1996'dan 2013'e Kontenjanlar, psikoloji bölümlerinde çalışan öğretim üyelerinin WoS indekslerindeki makale sayıları, Öğretim üyeleri anket sonuçları, Psikolog ve adayları anket sonuçlarını içeren bir çalışma)

Arik, E. (2013). (Türkiye’de) Psikoloji Bölümleri Sıralaması. 
http://www.enginarik.com/psikoloji-boeluemleri-siralamasi 

Arik, E. (2013). A bibliometric analysis of a national journal: The case of the Turkish Journal of Psychology. Journal of Scientometric Research, 2(3), 173-184. link (Türk Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışmaları derinlemesine inceleyen bir çalışma)


Ayrıca Akademik Dünya'daki yazılarımı tavsiye ederim. 


Duyurular ve sorulara/eleştirilere yanıtlar:
 • Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman vb. sayıları
  14 Aralık 2013 tarihinde http://goo.gl/Ne3ORv adresindeki temel dosyaya öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman vb. sayılarını da ekledim. L, M, ve N sütunlarında bulabilirsiniz. Bir kaç üniversitedeki son değişiklikleri yansıttım.
  Posted Dec 14, 2013, 10:51 AM by Engin Arik
 • Yeni çalışmaya katılım duyurusu
  Üniversitelerdeki psikoloji bölümlerindeki olumlu/olumsuz durumları araştırıyoruz. Araştırmamıza katılımınızı rica ediyoruz. Ön-sonuçlar önceki araştırmalarımda olduğu gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Psikoloji camiasına, düzenlenecek çalıştay/kurultaylara bir katkısı olacağı umuduyla. 

  Araştırmaya katılım tamamen gönüllüdür. Araştırmadan istediğiniz an sayfayı kapatarak ayrılabilirsiniz. İstediğiniz soruları yanıtlayabilirsiniz. Kimlik bilgilerinizi kesinlikle belirtmeyiniz, belirtseniz bile açıklanmayacaktır.

  Katılımınız bizim için çok değerlidir. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bağlantı:


  Bu anketi uygun gördüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz.  

  Anket çeşitli e-listelerle, facebook, twitter aracılığıyla paylaşılacaktır ve bütün psikoloji öğrenci, mezun, akademisyenlerine açıktır.

  Saygılarımla,
  Posted Dec 12, 2013, 1:09 PM by Engin Arik
 • Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (Sürüm 2013.2) yayında.
  Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (Sürüm 2013.2) güncellendi.
  Posted Dec 9, 2013, 8:05 PM by Engin Arik
 • Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi'nin 2. sürümü 13 Aralıkta
  Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi'nin 2. sürümü 13 Aralıkta. Öğretim üyelerinin eğitim bilgilerini güncelleyerek %94'e çıkarttım.
  Posted Dec 8, 2013, 8:01 PM by Engin Arik
 • 'Öğretim üyelerinin de bir sıralaması yapılsa iyi olmaz mı?'
  Evet. Yaptım ama henüz websitesine koymadım. Ama bilimsel makalelerde yer alacak. Belki ileride websitesine de koyarım.
  Posted Dec 6, 2013, 9:23 AM by Engin Arik
 • Öğretim üyeleri lisans ve doktora bilgileri güncellemesi
  Öğretim üyeleri lisans ve doktora bilgileri http://goo.gl/Ne3ORv adresinde güncellenmektedir.
  Posted Dec 5, 2013, 9:03 AM by Engin Arik
 • Web of Knowledge’da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış makalesinin son taslak hali
  Web of Knowledge’da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış başlıklı makalemin son taslak halini http://www.enginarik.com/web-of-knowledge-da-tuerkiye-adresli-psikoloji-yayinlarina-genel-bir-bakis sayfasında paylaştım. Bu makalede Türkiye adresli yayınları İran, Yunanistan, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD adresli yayınlarla sayısal olarak da karşılaştırdım.
  Posted Dec 4, 2013, 10:17 PM by Engin Arik
 • 'Eğitim alanlarında Psikoloji, PDR ve Psikiyatriyi neden ayrı kategorilere koydunuz. Bunlar aynı değil mi?'
  Bunlar tabiki aynı değil. Pek çok gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu alanlar birbirlerinden farklıdır. Türkiye'de bile öyledir. 

  Şöyle ki, örneğin: 

      Psikoloji klasik olarak Fen-Edebiyat (veya yeni ayrımlarla Edebiyat, İnsani Bilimler, Sosyal Bilimler vb.) fakültesinin bölümlerinden birisidir. 
      PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; kimi üniversitelerde Eğitim Bilimleri bölümünün alt alanı olarak kimisinde ayrı bir bölüm olarak) ise Eğitim fakültesinin bölümlerinden birisidir. 
      Psikiyatri (klasik adıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı) ise Tıp fakültesi devamındaki uzmanlık alanlarından birisidir. 

  Bu nedenle öğretim üyelerinin lisans ve doktora eğitim alanları ile ilgili bir çalışmada bu ayrıma gitmek şarttır. GitMEmek ise yanlıştır.


  Posted Dec 3, 2013, 11:51 AM by Engin Arik
 • Bu değerlendirmede bütün psikoloji bölümleri var mı?
  Değerlendirmede Türkiye'de olan ve ÖSYM tarafından listelenip kontenjanı belli olan bütün psikoloji bölümleri vardır. Bazı üniversitelerin websitelerinde bölüm gözüküyor ama öğrenci al(a)madıkları için değerlendirmede bu üniversitelere yer verilmemiştir.
  Posted Dec 3, 2013, 8:16 AM by Engin Arik
 • 'Yayınlarımızla ilgili bir çalışma için önce bizlerden izin alman gerekirdi'
  Hayır, sizlerden izin almama gerek yoktu. Bir akademisyenden böyle bir şey duymak garip. Akademik yayın --adı üstünde, yayın--. Telif haklarınızı dergilere/yayınevlerine vermişsiniz ve onlar da yaymış. Dergiler, yayınevleri ve veritabanları bunun için var. 

  Biliminsanlarının çalışmalarının üstünde "gizlilik" yoksa tabiki araştırma yapılabilir. Gizli çalışmalar zaten dergi, yayınevleri ve veritabanlarından ulaşılamaz. 

  Bibliyometrik araştırmaların yüzlerce örneği, dergileri, kitapları vs herşeyi var. Bir araştırma alanı yani.
  Posted Dec 2, 2013, 5:03 PM by Engin Arik
 • Psikoloji doçentlik jürilerine girebilen bir kişi psikoloji alanından sayılmaz mı?
  Değerlendirme sadece lisans ve doktora eğitimlerini kapsamaktadır. ÜAK tarafından psikoloji doçentlik jüri üyesi olarak gösteriliyor olmak bu değerlendirmenin kapsamı dışındadır.
   
  Posted Dec 2, 2013, 1:58 PM by Engin Arik
 • 'Benim 2008 yılında veya 2013 yılında yayınlarım var. Değerlendirmede neden yer almıyor?'
  Değerlendirmenin kapsamı 2010-2011-2012 yıllarıdır. 2013 yılı henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanmış olsa bile WoS/WoK veritabanları bir kaç günde bir güncellenmektedir. Ayrıca her dergi basıldığı zaman anında bu veritabanlarını bilgilendirmemektedir. Bu nedenle 2014 yılının 2. yarısından önce 2013 yılını değerlendirmek eksik olacaktır.
  Bu tür değerlendirmeler daha önceki yılları da pekala kapsayabilir. Ama ben biraz daha dar tuttum. Çünkü geriye doğru gittikçe bölüm sayısı ve yayın sayısı (bkn. Kontenjan) çok azalmaktaydı.
  Posted Dec 2, 2013, 1:49 PM by Engin Arik
 • X bölümünde bütün öğretim üyeleri psikoloji lisanslı veya doktoralı ama raporda eksik yazılmış?
  İlkönce ilk 2 sayfayı sonra değerlendirmenin ilgili tablosunun sütun başlıklarını inceleyiniz. 
  Değerlendirme hazırlanırken bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin üniversite websitelerinde verilen e-posta adreslerine e-posta gönderilerek değerlendirmenin önaşamaları ile ilgili bilgileri teyit edilmesi istenmiştir. Onlardan gelen bilgiler ışığında güncellemeler yapılmıştır. Hiçbir bilgi gelmediyse üniversite websitelerinde verilen bilgiye ve e-postaya dayandırılarak değerlendirmenin bu sürümü tamamlanmıştır.
  Ayrıca siz de o bölümdeki kişilerin eğitim bilgilerini gözden geçiriniz lütfen.
  Posted Dec 2, 2013, 1:45 PM by Engin Arik
 • Hangi kadrolardaki öğretim elemanları bu raporda yer alıyor?
  Değerlendirmenin ilk 2 sayfada açıkladığım gibi raporda psikoloji bölümlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri (yardımcı doçent, doçent ve profesör) yer alıyor. Başka bir değerlendirmede veya ilerde tam zamanlı diğer öğretim elemanları da (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, teknisyen vb.) yer alabilir. 
  Posted Dec 2, 2013, 1:38 PM by Engin Arik
 • Sadece psikoloji alanındaki yayınlar mı?
  Hayır sadece psikoloji alanındaki yayınlar değil. 
  Psikoloji bölümlerindeki öğretim üyelerine ait (tam zamanlı yardımcı doçent, doçent ve profesör) SCI, SSCI, A&HCI kapsamında olan ve tam makale (Article) olan bütün yayınlar. 
  Posted Dec 2, 2013, 1:34 PM by Engin Arik
 • Yayınlar: Nicelik ve Nitelik
  Yayınların nicelik ve niteliklerini değerlendirmenin bir şekli yayının yer aldığı derginin saygın veritabanlarında yer alıp almamasıdır. Bu nedenle veritabanları açısından şu an en saygın olan ve benzer çalışmaların da yürütüldüğü Thomson Reuters'ın Web of Knowledge SCI, SSCI, A&HCI veritabanlarında yer alan tam makaleler üzerinden çalışmamın 'akademik çalışma' kısmını yürüttüm. Ayrıca yayının başka benzer yayınlardan da atıf alması beklenir. 

  Bu nedenle açıklaması dosyada yer alan EA Yayın Etki Faktörü hesaplaması yaptım ve buna göre de değerlendirdim. Asıl sıralamayı da bu açıdan yaptım. (Tabii başka türlü de çalışmalar yapılabilir ama ben benzer çalışmaları takip ederek bu açıdan baktım. YÖK, ULAKBİM vs. gibi kuruluşlar da bu açıdan bakabiliyor.)

  Sonuçlardan da görülebileceği gibi gayet mantıklı sonuçlar elde ettim. 

  Türkiye'de bir akademisyenin 100'lerce ulusal uluslararası makalesi var vs. diye metinleri herhangi bir yerde gördüğüm zaman genelde yukarıda saydığım veritabanlarına başvururum ve karşılaştığım sonuç 0, 1, 2 gibi sayılardır. 
  Posted Dec 2, 2013, 8:50 AM by Engin Arik
 • Türkiye'deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (Sürüm 2013.1)
  Türkiye'deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (Sürüm 2013.1) bu sayfada yayınlanmıştır. http://www.enginarik.com/psikoloji
  Posted Dec 1, 2013, 10:02 PM by Engin Arik
 • Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi Çalışması
  2013 yılının Ocak ayında ve Kasım ayında yapılan çalışmalarımın uzun bir özetini 2 Aralık 2013 günü bu sayfaya yükleyeceğim. Çalışma aşağıdaki konuları içermektedir.
  • Kontenjanlar
  • Psikoloji bölümleri öğretim üyeleri, yükseklisans ve doktora programları hakkında bilgi 
  • Akademik Çalışma Değerlendirmesi
  • Öğretim üyelerinin psikoloji bölümleri değerlendirmeleri
  • Öğrenci ve mezunların psikoloji bölümleri değerlendirmeleri
  • Özet tablo 
  Posted Dec 1, 2013, 10:05 AM by Engin Arik
Showing posts 1 - 18 of 18. View more »