News-Haberler‎ > ‎

New publication

posted Apr 23, 2016, 8:47 AM by Engin Arik
Arık, E., & Öztop, P. (2016). Yaratıcı ve yaratıcılık: Anlam, gönderim ve kavramsallaştırma [Creative and creativity: Sense, reference, and conceptualization]. In B. Savaş, D. Yüksel, D. Fidan, B. Öztürk, & B. İnan Karagül (eds.), 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri [Proceedings of the 29th National Linguistics Conference] (pp. 68-76). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları.
Comments