News-Haberler‎ > ‎

New presentation

posted May 12, 2016, 11:31 PM by Engin Arik
Arık, E. (2016, May). Türkçede Yer, Yönelim ve Hareket Tarzının Kodlanması [Encoding location, orientation, and manner in Turkish]. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 13-14 Mayıs 2016, Ankara, Turkey.
Comments