News-Haberler‎ > ‎

Five upcoming presentations

posted Feb 27, 2014, 8:52 AM by Engin Arik   [ updated Mar 27, 2014, 10:17 AM ]

Arik, E. & Nuhbalaoğlu, D. (accepted). Türk İşaret Dili’nde hareket tarzının ifade ediliş biçimleri. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 8-9 Mayıs 2014, Sakarya, Turkey.

Arik, E. & Yıldız, T. (accepted). Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Turkey.

Arik, E. & Yıldız, T. (accepted). Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu Ve Olumsuz Algıları. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Turkey.

Gezici Yalçın, M. & Arik, E. (accepted). #doğuşpsikolojiyedokunma öğrenci eylemlerine dair bir yapısal eşitlik modeli18. Ulusal Psikoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Bursa, Turkey. 

Öztop, P. & Arik, E. (accepted). Yaratıcılık ve yaratıcı olma kavramlarının günlük dilde kullanımı. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Bursa, Turkey. 

Comments