News-Haberler


new article

posted Jul 21, 2020, 11:18 PM by Engin Arik

An Experimental Approach to Word Order in Turkish Sign Language

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/41-published.pdf

new article

posted May 18, 2020, 2:05 AM by Engin Arik

Akboga, S., & Arik, E. (2020). Twitter as a polarized space for Civil Society Organizations (CSOs) in Turkeyİnsan & Toplum(ESCI)

New publication

posted Sep 10, 2019, 3:04 AM by Engin Arik

Arik, E., & Arik, B. T. (2019). Büyük Veri ve Derlem Anlambilim açısından psikolog ve psikoloji [Psychologist and Psychology From the Perspectives of Big Data and Corpus]İnsan & Toplum(ESCI) Journal Article

New publication

posted Aug 20, 2019, 1:58 PM by Engin Arik   [ updated Aug 20, 2019, 11:21 PM ]

Akboga, S., & Arik, E. (2019). The ideological convergence of civil society organizations and newspapers in Turkey. Voluntas. (SSCI)
Full text Link: https://rdcu.be/bPbFO

New publication

posted Jul 3, 2019, 10:57 AM by Engin Arik

The use of English in movies in Turkey: English is the language of half of the movies shown in theaters in Turkey. English Today. 2019.

New publication

posted May 31, 2019, 1:04 AM by Engin Arik

Büyük Veri ve Derlem Anlambilim Açısından Aşk Kavramı: Anlam, Gönderim ve Metafor 
The Concept of Love From the Perspectives of Big Data and Corpus Semantics: Meaning, Reference, and Metaphor

New publication

posted Mar 18, 2019, 12:06 PM by Engin Arik

Representations of countries in the international media: The case of Turkey in the BBC / Uluslararası Medyada Ülkelerin Temsilleri: BBC’de Türkiye Örneği https://www.researchgate.net/publication/331843288_Representations_of_countries_in_the_international_media_The_case_of_Turkey_in_the_BBC

New publication

posted Mar 8, 2019, 2:33 AM by Engin Arik

"Türkiye Adresli Siyaset Bilimi Yayınlarının Bibliyometrik Analizi" [A bibliometric analysis of political science publications with an address in Turkey]: http://politics.ankara.edu.tr/dosyalar/1258---Sebnem-Cansun---Engin-Arik.pdf

New publication

posted Oct 31, 2018, 5:55 AM by Engin Arik

Arik, E., & Akboga, S. (2018). Women's Studies in the Muslim world: A bibliometric perspective. Publications (ESCI, Scopus) link Journal Article

New presentation

posted Sep 21, 2018, 5:36 PM by Engin Arik

Makaroğlu, B., Güçlütürk, Y., Yücel, E., & Arık, E. (2018, October). CEFR-Based Turkish Sign Language Teaching: TÖMER Sample. 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. October 4-6, 2018, Ankara, Turkey.


1-10 of 160