News-Haberler


A new pub in Applied Linguistics (this time a book review)

posted Feb 20, 2018, 10:55 AM by Engin Arik

Arik, E. (2018). [Review of Future Research Directions for Applied Linguistics Edited by S. E. Pfenninger & J. Navracsics]Applied Linguisticslink Book Review 

New publication

posted Feb 17, 2018, 9:14 AM by Engin Arik

Cansun,  S., & Arik, E. (2018). Political science publications about Turkey. Scientometrics. DOI: 10.1007/s11192-018-2672-3 (SCI/SSCI) rdcu.be/HcY3

New publication

posted Jan 15, 2018, 7:05 AM by Engin Arik   [ updated Jan 15, 2018, 7:07 AM ]

Akboğa, S., & Arık, E. (2018). Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Medyada Görünürlüğü [Media Publicity of Civil Society Organizations in Turkey]. İnsan & Toplum. DOI: dx.doi.org/10.12658/M0224

New publication

posted Sep 18, 2017, 7:55 PM by Engin Arik

Akboğa Demir, S., & Arık, E. (2017). Sosyoloji Alanındaki Türkiye Adresli Bilimsel Yayınların İncelemesi [An Investigation of Publications in the Field of Sociology with an Address in Turkey]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1876-1906. link

Yeni yayın / New publication

posted Aug 28, 2017, 1:01 PM by Engin Arik   [ updated Aug 30, 2017, 5:07 PM ]

Yeni kitap / New book:

Arık, E. (2017). Aşkın Dili [The language of love].
New publication

posted Mar 10, 2017, 4:54 AM by Engin Arik

Arik, B. T., & Arik, E. (2017). “Second Language Writing” Publications in Web of Science: A bibliometric analysis. Publications, 5(1), 4. doi:10.3390/publications5010004 (ESCI)

New publication

posted Mar 8, 2017, 1:26 PM by Engin Arik

Arik, E. (2017). Türkçede yer, yönelim ve hareket tarzının kodlanması [Encoding location, orientation, and manner in Turkish]. In B. Makaroğlu, İ. P. Bekar, & E. Arıca Akkök (Eds.), 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (pp. 61-68). Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları.

Book: Turkish Sign Language Grammar

posted Feb 27, 2017, 6:46 AM by Engin Arik

Turkish Sign Language Grammar is now available. Free of charge. Download from: 

New publication

posted Nov 10, 2016, 1:04 AM by Engin Arik

New publication 
Arik, E. (2016). An experimental approach to basic word order in Turkish intransitives. Psychology of Language and Communication, 20(1), 73-91. doi10.1515/plc-2016-0004

Just published

posted Oct 1, 2016, 9:19 AM by Engin Arik

Arık, E., Makaroğlu, B., & Dikyuva, H. (2016). İşaret dilleri ve sözlükler [Sign languages and dictionaries]. In H. Develi & M. Gürlek, I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

1-10 of 149