CV‎ > ‎

Timeline

(all scholarly works -- publications & presentations)

2014

114. Arik, E. (2014). Vakıf üniversiteleri psikoloji yükseklisans ücretlerine örnekler. (bağlantı)

113. Arik, E. (2014). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi (2014). (bağlantı) (1996'dan 2014'e Kontenjanlar, psikoloji bölümlerinde çalışan öğretim üyelerinin WoS indekslerindeki makale sayıları, Öğretim üyeleri anket sonuçları, Psikolog ve adayları anket sonuçlarını içeren bir çalışma)

112. Arik, E. (2014). Psikologların Akademik Yayınları Kaynakça Çalışması. (bağlantı) (Türkiye doğumlu ve/ya Türkçe konuşan psikologların kitap ve kitap bölümleri, çeşitli indekslerde yer alan makaleleri, tam metin bildirileri ve çeşitli yayınlarının yer aldığı bir bibliyografya çalışması)

111. Arik, E. (2014). Psikologlar veri tabanı. (bağlantı) (psikoloji diplomasına sahip bazı psikologların isim, soyisim, mezuniyet yılı, mezun olduğu üniversite, yaşadıkları şehirler ve iletişim bilgilerinin yer aldığı bir liste)

110. Arik, E. (2014). Psikoloji bölümleri öğretim elemanları sayıları 2014 (Temmuz 2014, Eylül 2014) (14 Aralık 2013

109. (accepted with minor revisions). Sign Language Research in Web of Science.

108. Arik, E., Oztop, P., & Buyuksokmen, E. (in press). An experimental approach to new and old information in Turkish locatives and existentials. Proceedings of the 16th International Conference on Turkish Linguistics (16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı)In TURCOLOGICA series. Harrassowitz Verlag.

107. Arik, E., Arik, B. T., Buyuksokmen, E., & Dalahmetoglu, B. (in press). The relationship between Figure/Ground and Frontness/Backness: Evidence from Turkish. Proceedings of the 16th International Conference on Turkish Linguistics (16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı)In TURCOLOGICA series. Harrassowitz Verlag.

106. (in revision). Basic word order in Turkish Sign Language: An experimental approach.

105. Arik, E. (Editor, in press). Türk İşaret Dili Araştırmaları [Research on Turkish Sign Language]. 

104. Arik, E. (in press). Geçmişten geleceğe Türk İşaret Dili araştırmaları. In E. Arik (ed.), Türk İşaret Dili Araştırmaları. 

103. Arik, E. (in press). Türk İşaret Dili’nde mekansal dil. In E. Arik (ed.), Türk İşaret Dili Araştırmaları. 

102. Makaroglu, B., Bekar, I. P., & Arik, E. (2014). Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 50(3), 207-230. doi10.1515/psicl-2014-0015 (SSCI/AHCI) link

101. Arik, B. T. & Arik, E. (2014). The role and status of English in Turkish higher education. English Today, 30(4), 5-10. doi:10.1017/S0266078414000339 link (SSCI/AHCI)

100. Arik, E. (2013). A bibliometric analysis of a national journal: The case of the Turkish Journal of Psychology. Journal of Scientometric Research, 2(3), 173-184. link 

99. Arik, E. & Nuhbalaoğlu, D. (2014, May). Türk İşaret Dili’nde hareket tarzının ifade ediliş biçimleri. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. 8-9 Mayıs 2014, Sakarya, Turkey.

98. Arik, E. & Yıldız, T. (2014, April). Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Turkey. link

97. Arik, E. & Yıldız, T. (2014, April). Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu Ve Olumsuz Algıları. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 24-26 Nisan 2014, İstanbul, Turkey. link

96. Gezici Yalçın, M. & Arik, E. (2014, April). #doğuşpsikolojiyedokunma öğrenci eylemlerine dair bir yapısal eşitlik modeli18. Ulusal Psikoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Bursa, Turkey. 

95. Öztop, P. & Arik, E. (2014, April). Yaratıcılık ve yaratıcı olma kavramlarının günlük dilde kullanımı. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Bursa, Turkey. 

94. Arik, E. (2014). Web of Knowledge'da Türkiye Adresli Psikoloji Yayınlarına Genel Bir Bakış: 1980-2013 [Turkey's Output in Psychological Publications: An Overview of Web of Knowledge between 1980 and 2013]. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 5, 81-96. link pdf


2013

93. Arik, E. (2013). Turkish Sign Language Bibliography [Türk İşaret Dili (TİD) Kaynakçası]. http://www.enginarik.com/turkish-sign-language-bibliography 

92. Arik, E. (2013). İşaret dilbilimi terimleri Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe [Sign linguistics terms English-Turkish, Turkish-English].http://www.enginarik.com/sign-linguistics-terms---isaret-dilbilimi-terimleri 

91. Arik, E. (2013). Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri Akademik Değerlendirmesi. http://www.enginarik.com/psikoloji 

90. Arik, E. (2013). (Türkiye’de) Psikoloji Bölümleri Sıralaması. http://www.enginarik.com/psikoloji-boeluemleri-siralamasi 

89. Arik, E. (2013). [Review of the book Sign languages Ed. by D. Brentari]. Canadian Journal of Linguistics, 58(3), 507-510link (SSCI)

88. Arik, E. (2013). [Review of the book Events of putting and taking: A crosslinguistic perspective. Edited by A. Kopecka and B. Narasimhan]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link


87. Arik, E. (2013). [Review of the book Audiovisual speech processing. Edited by G. Bailly, P. Perrier, and E. Vatikiotis-Bateson]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link

86. Arik, E. (Editor/in press/2013). New research into language education. MacroWorld Publishing.

85. Arik, E. (2013). Türk İşaret Dili'nde sınıflandırıcılar üzerine bir çalışma. Bilig, 67, 1-24. (SSCI/AHCI) link

84. Arik, E. (to appear/2013). Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde İç ve Üst İlişkisi Kurulabilen Yer Belirtme Tümcelerinin Bir Karşılaştırılması. Proceedings of the 7th International Turkish Language Conference (7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı-Türk Dil Kurumu)

83. Arik, E. & Arik, B. T. (2013, November). Describing spatial descriptions in Turkish and English: Implications for L2. Poster will be presented at INTESOL 2013, Indianapolis, IN.

82. Arik, E. (2013, October). Language and Linguistics of Space: Studies on sign and spoken languages. Talk given at the Ling Lunch Series at Purdue University, West Lafayette, IN.

81. Arik, E. (2013). Introduction: Previous and Current Research on Turkish Sign Language (TİD). In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.1-17). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.

80. Arik, E. (2013). Expressions of spatial relations in Turkish Sign Language. In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.219-242). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 

79. Ozsoy, S., Arik, E., Goksel, A., Kelepir, M., & Nuhbalaoglu, D. (2013). Documenting Turkish Sign Language.  In E. Arik (Ed.), Current directions in Turkish Sign Language research (pp.55-70). Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. 

78. Arik, E. (Editor, 2013). Current directions in Turkish Sign Language researchNewcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. link


77. Arik, E. (2013). Introduction. In E. Arik (Ed.), New research into applied linguistics and language learning (pp.I-III). MacroWorld Publishing.


76. Arik, E. (2013). Location and existence in Turkish from an experimental linguistic perspective. In E. Arik (Ed.), New research into applied linguistics and language learning (pp.1-12). MacroWorld Publishing.

75. Arik, E. (2013). Locative constructions in Tigrinya. In E. Arik (Ed.),
New research into applied linguistics and language learning (pp.171-184). MacroWorld Publishing.

74. Arik, E. (2013). Locative constructions in Tigrinya. Book of Proceedings of the 2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties (pp.319-332). 

73. Arik, E. (2013, June). Locative constructions in Tigrinya. Paper presented at the 2nd International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, Izmir, Turkey.

72. Arik, E. (2013, April). Spatial language and cognition across cultures and language modalitiesTalk given at the 27th Psychology Student Conference by EFPSA (European Federation of Psychology Students' Association), Izmir, Turkey.


2012

71. Arik, E. (2012). Space, time, and iconicity in Turkish Sign Language (TID). Trames: A Journal of the Humanities and Social Sciences, 16(4), 345-358. doi: 10.3176/tr.2012.4.03 link (SSCI/AHCI) 


70. Arik, E. (2012). Expressions of space during interaction in American Sign Language, Croatian Sign Language, and Turkish Sign Language. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 48(2), 179-202doi: 10.1515/psicl-2012-0009. [download] link (SSCI) ISI:1 Google Scholar:2

69. Arik, E. (2012, December). Space, time, and language. Psychology Talks 8 at Istanbul Sehir University, Istanbul Sehir University, Istanbul. 

68. Arik, E. & Arik, B. T. (2012). An experimental investigation of existential sentences and cognitive/semantic categories in Turkish. In A. Botinis (ed.), Proceedings of the International Conference of Experimental Linguistics (ExLing2012) (pp.9-12). link

67. Arik, E. & Arik, B. T. (2012). Location, Existence, and Quantification in Turkish: What do the results from a forced choice scale show? 
In A. Botinis (ed.), Proceedings of the International Conference of Experimental Linguistics (ExLing2012) (pp.13-16). link

66. Arik, E. (2012). Location and existence in Turkish from an experimental linguistic perspective. Proceedings Book of International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges (pp.395-406). Erzurum: Mega Press.

65. Ozsoy, S., Arik, E., Goksel, A., & Kelepir, M. (2012). When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. Proceedings Book of International Symposium on Language and Communication: Research trends and challenges (pp.385-393). Erzurum: Mega Press. link

64. Arik, E. (2012). [Review of the book Event representation in language and cognition. Edited by J. Bohnemeyer and E. Pederson]. Canadian Journal of Linguistics, 57(3), 461-464. link (SSCI)

63. Arik, E. (2012). [Review of the book Elements of meaning in gesture Ed. by Genevieve Calbris]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link

62. Arik, E., Arik, B. T., Buyuksokmen, E., & Dalahmetoglu, B. (2012, September). The relationship between Figure/Ground and Frontness/Backness: Evidence from Turkish. Paper presented at the 16th International Conference on Turkish Linguistics (16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı), METU, Ankara, Turkey.

61. Arik, E., Oztop, P., & Buyuksokmen, E. (2012, September). An experimental approach to new and old information in Turkish locatives and existentialsPaper presented at the 16th International Conference on Turkish Linguistics (16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı), METU, Ankara, Turkey.

60. Arik, E. (
2012, September). Türkçe ve Türk İşaret Dili’nde iç ve üst ilişkisi kurulabilen yer belirtme tümcelerinin bir karşılaştırılmasıPaper presented at the 7th International Turkish Language Conference (7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı), Ankara, Turkey.

59. Arik, E. & Arik, B. T. (2012, August). An experimental investigation of existentials sentences and cognitive/semantic categories in Turkish. Paper presented at the International Conference of Experimental Linguistics, Athens, Greece.

58. Arik, E. & Arik, B. T. (2012, August). Location, Existence, and Quantification in Turkish: What do the results from a forced choice scale show? 
Paper presented at the International Conference of Experimental Linguistics, Athens, Greece.

57. Arik, E. (2012, June). Location and existence in Turkish from an experimental linguistic perspectivePaper presented at the International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC-2012), Izmir, Turkey.

56. Özsoy, S., Arik, E., Göksel, A., & Kelepir, M. (2012, June). When established methods hit the sign: Methodological issues in documenting sign languages. Paper presented at the International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC-2012), Izmir, Turkey.

55. Arik, E., Arik, B. T., & Öztop, P. (2012, May). Talking about space in Turkish and English: Implications for teaching. Paper presented at Akdeniz Language Studies Conference (ALSC-2012), Antalya, Turkey.

54. Arik, E. (2012, October). Crosslinguistic and crossmodal investigations of space:  Describing space and making linguistic judgments about spatial relations. Bilkent University Psychology Seminar Series, Bilkent University, Ankara. 


2011

53. Arik, E. (2011). Left/right and front/back in sign, speech, and co-speech gestures across languages: What do data from Turkish Sign Language, Croatian Sign Language, American Sign Language, Turkish, Croatian, and English reveal? Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 47(3), 442-469. doi: 10.2478/psicl-2011-0025. [download]link (SSCI) ISI:2+1 Google Scholar:4

52. Gokgoz, K. & Arik, E. (2011). Distributional and syntactic characteristics of nonmanual markers in Turkish Sign Language (Turk Isaret Dili, TID). MIT Working Papers in Linguistics 62: Proceedings of the 7th Workshop on Altaic Formal Linguistics, 63-78. [download] link This article has previously been published by MIT Working Papers in Linguistics in the volume "Collection" and can be obtained at http://mitwpl.mit.edu.

51. Arik, E. (2011). [Review of the book The expression of possession. Edited by W. McGregor]. Canadian Journal of Linguistics, 56(3), 423-426link (SSCI)

50. Arik, E. (2011). [Review of the book Cambridge Encyclopedia of Language Sciences Ed. by Patrick Colm Hogan]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link

49. Arik, E. (2011). [Review of the book Psycholinguistics 101 by H. Wind Cowles]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link

48. Arik, E. (2011). [Review of the book Fundamentals of psycholinguistics By Eva M. Fernández and Helen Smith Cairns]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link

47. Arik, E. (2011). [Review of the book Adpositions By Claude Hagège]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link 

46. Arik, E. (2011). [Review of Annual review of cognitive linguistics, Volume 7. Edited by R. de Mendoza Ibáñez and F. José]. 
eLanguage by the Linguistic Society of America. link

45. Arik, E. (2011, May). İşaret dillerinde sınıflandırıcıların bilişsel ve dilbilgisel işlevleri [Cognitive and linguistic functions of classifiers in sign languages]Paper presented at 6. Uluslararası Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, Turkey.

44. Arik, E. (2011, April). An experimental investigation of Turkish locatives and existentialsPaper presented at the 20th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece.

43. Arik, E. (2011, December). The language of space across modalities: Talking and signing about spaceKoc University Social Science Seminar, Koc University, Istanbul.

42. Arik, E. (2011, July). Space, cognition, and linguistic relativitySeminar at Isik University, Isik University, Istanbul.

41. Arik, E. (2011, March). Turkish Sign Language: A research storyDepartment of Translation Studies, Boğaziçi University, Boğaziçi University, Istanbul.

 

2010

40. Arik, E. (2010). Describing motion events in sign languages. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 46(4), 367-390. doi: 10.2478/v10010-010-0019-1. [downloadlink (SSCI) ISI:3 Google Scholar:6

39. Arik, E. & Milkovic, M. (2010). Causative motion events in sign languages. Learning & Perception, 2, Supplement, 1-36 (Abstracts of the 2nd Dubrovnik Conference on Cognitive Science, 6-9 May, 2010). doi: 10.1556/LP.2.2010.Suppl.1 link

38. Arik, E. (2010). A crosslinguistic study of the language of space: Sign and spoken languagesNewcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. link ISI:4 Google Scholar:5

37. Arik, E. (2010). [Review of the book Talking about motion: A crosslinguistic investigation of lexicalization patterns. By L. Filipović]. Studies in Language, 34(3), 671-679. link (SSCI)

36. Arik, E. (2010). [Review of the book Handbook of cognitive linguistics and second language acquisition. Edited by P. Robinson & N. C. Ellis]. Canadian Journal of Linguistics, 55(3), 425-427. link 
(SSCI)

35. Arik, E. (2010). [Review of Spatial language and dialogue. Edited by K. R. Coventry, T. Tenbrink, and J. A. Bateman]. eLanguage by the Linguistic Society of America. link  

34. Gökgöz, K. & Arik, E. (2010, October). Distributional and syntactic characteristics of nonmanual markers in Turkish Sign Language (Turk Isaret Dili, TID)Paper presented at the 7th Workshop on Altaic Formal Languages (WAFL7), LA, CA. 

33. Arik, E. (2010, October). Türk İşaret Dili'nde Sınıflandırıcılar [Classifiers in Turkish Sign Language]. Talk given at the Turkish Sign Language Workshop by the Turkish Language Association (TDK), Bilkent Otel, Ankara, Turkey.

32. Arik, E. & Milkovic, M. (2010, October). “IN” and “ON” in Turkish and Croatian Sign Languages (TID and HZJ): A parallel architecture viewPoster presented at the Theoretical Issues in Sign Language Research Conference (TISLR10), West Lafayette, IN.

31. Arik, E. & Milkovic, M. (2010, June). Topological relations in sign languagesPoster presented at the 13th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Oslo, Norway.

30. Arik, E. & Milkovic, M. (2010, May). Causative motion events in sign languagesPoster presented at the 2ndDubrovnik Conference on Cognitive Science (DuCog Perceptual Learning’10), Dubrovnik, Croatia.

 

2009

29. Arik, E. (2009). Spatial Language: Insights from Sign and Spoken Languages. PhD Dissertation. Purdue University, West Lafayette, IN, ABD. ISI:8 Google Scholar:13 link

28. Arik, E. (2009). Spatial language: Insights from sign and spoken languages. Sign Language and Linguistics, 12, 1, 83-92. doi: 10.1075/sll.12.1.04ari link (LLBA, MLA)

 

2008

27. Arik, E. (2008). Locative constructions in Turkish Sign Language (TID). In R. M. de Quadros (Ed.), Sign Languages: spinning and unraveling the past, present, and future. TISLR9, the Theoretical Issues in Sign Languages Research Conference (pp. 15-31). Petropolis/RJ, Brazil: Editorar Arara Azul. link ISI:1

26. Arik, E. (2008). Constructions and Turkish vowel harmony. In A. Eggleston (Ed.), Purdue Linguistics Association Working Papers, 1, 1, 68-86. [download]

25. Arik, E. (2008). Body and space in representing space in Turkish, Croatian, Austrian, and American Sign Languages. Working Paper Series: 9th Conference on Conceptual Structure, Discourse, & Language (CSDL9). Social Science Research Network. (abstract)

24. Arik, E. & Milkovic, M. (2008, October). Is spatial language of sign languages the same?: A crosslinguistic study of space in Croatian, American, and Turkish Sign Languages. Poster presented at the Cognitive Linguistics Between Universality and Variation Conference, Dubrovnik, Croatia.
 
23. Arik, E., Milkovic, M, & Schalber, K. (2008, June). Describing space in three sign languages: Not as iconic as you think. Poster presented at the 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, Istanbul, Turkey.
 
22. Arik, E. & Wilbur, R. (2008, January). Locatives, existentials, and possessives in Turkish Sign Language (TID)Poster presented at the 82nd Annual Meeting of the Linguistic Society of America, Chicago, IL.download ISI:3 Google Scholar:2 

 

2007

21. Arik, E. & Milkovic, M. (2007). Perspective taking strategies in Turkish Sign Language and Croatian Sign Language. In R. Shields (Ed.), LSO Working Papers in Linguistics 7: Proceedings of WIGL 2007, 17-31.link Google Scholar:2

20. Arik, E. (2007).
 [Review of Space in languages: Linguistic systems and cognitive categories. Edited by M. Hickmann and S. Robert]. International Cognitive Linguistics Association Websitelink  

19. Arik, E. (2007, July). A constructionist approach to Turkish vowel harmony (VH)Paper presented at the 10th International Cognitive Linguistics Conference – General Session, Krakow, Poland.
 
18. Arik, E. (2007, July). Spatial and temporal relations in Turkish Sign Language (TID): A Cognitive AnalysisPaper presented at the 10th International Cognitive Linguistics Conference – General Session, Krakow, Poland.
 
17. Arik, E. (2007, April). Location vs. orientation in spatial representations: The case of Turkish Sign Language. Paper presented at PLA Symposium 2007, Purdue University, West Lafayette, IN.
 
16. Arik, E. & Milkovic, M. (2007, March). Perspective taking strategies in Turkish Sign Language and Croatian Sign Language. Paper presented at Workshop in General Linguistics 5 (WIGL 5 (2007)), U. of Wisconsin-Madison, WI.

15. Arik, E. (2007, September). Against metaphorical representations: Evidence from the dark side of the moonLinguistic Lunchs at Purdue University, West Lafayette, IN.
 
14. Arik, E. (2007, July). Representations of space in Turkish Sign Language and Croatian Sign LanguageThe Nijmegen Gesture Center Lecture Series 2007 at MPI for Psycholinguistics, Nijmegen, the NL.
 
13. Arik, E. (2007, June). Time and space in Turkish Sign Language: Implications for the theory of language. Talk given at Bogazici University, Istanbul, Turkey.


2006

12. Arik, E. (2006). Nonmanual markers and constituency in Turkish Sign Language (TİD). Ms. Purdue University. link

11. Arik, E. (2006, December). Locative constructions in Turkish Sign Language (TID)Poster presented at Theoretical Issues in Sign Language Research 9, Florianapolis, Brazil.
 
10. Arik, E. & Nadolske, M. A. (2006, November). Conceptualization of space in Turkish Sign Language (TID). Paper presented at the 8th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language : Language in Action (CSDL8) at UCSD, La Jolla, CA.

 

2005

9. Ozyurek, A., Ilkbasaran, D., & Arik, E. (2005). The Turkish Sign Language Website.

 

2004

 

2003

8. Arik, E. (2003). Spatial representations in Turkish and Sign Language of Turkey (TID). MA Thesis. University of Amsterdam, Amsterdam, NL. Google Scholar:3 link

7. Arik, E. (2003, June). Spatial representations in Turkish and Sign Language of Turkey (TID)Paper presented at Scriptiefestival 2003 at University of Amsterdam, Amsterdam, NL.

 

2002

6. Ozyurek, A. & Arik, E. (2002). Explorations on grammar and space in Sign Language of TurkeyThe Max Planck Institute of Psycholinguistics, Language and Cognition Group, Nijmegen, NL.

5 .Arik, E. & Ozyurek, A. (2002, April). Frames of reference in users of Sign Language of Turkey. Paper presented at The 12th National Congress of Psychology, METU, Ankara, Turkey.

4. Arik, E. (2002). İllustrasyonlarla tanıma-hatırlama arasındaki ilişki [The relationship between illustrations and recall-recognition]. Katarsis, 3.


2001

3. Arik, E. & Ozyurek, A. (2001, June). Enhanced cognitive abilities of Turkish Deaf signers. Poster presented at the 13th Annual Convention of American Psychological Association, New York, NY.

 

2000

2. Arik, E. & Senay, I. (2000). Leadership styles in both public and private institutions. Paper presented at the 6th National Psychology Student Congress, Koc University, Istanbul, Turkey.
 

1. Arik, E. (2000). The effect of visual illustrations on comprehension in scientific textsPaper presented at the 6th National Psychology Student Congress, Koc University, Istanbul, Turkey.

 

Other, in progress

Arik, E. & Nadolske, M. (to appear). Conceptualization of space in Turkish Sign Language (TID). In S. Coulson (Ed.), Language in Action (8th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language). CSLI Publications: Stanford, CA.

 

Comments